Lůžková část

Resuscitační činnost je uskutečňovaná na pětilůžkové stanici ARO. Zaměřujeme se na péči o kriticky nemocné, u kterých selhala jedna nebo více životně důležitých funkcí. Jedná se o rozsáhlé úrazy, stavy po rozsáhlých operačních výkonech, infarkty myokardu s těžkým průběhem, septické stavy, plicní infekty s dechovou nedostatečností, multiorgánová selhání atd. Týká se pacientů dovezených vozem zdravotnické záchranné služby z terénu, tak i pacientů z jiných oddělení nemocnice nebo pacientů z klinických pracovišť (neurochirurgie, kardiochirurgie atd.) zaslaných spádově k nám.

Možnosti:

  • dlouhodobá plicní ventilace přístrojem,
  • dlouhodobá invazivní i neinvazivní monitorace základních životních funkcí,
  • dlouhodobá farmakologická podpora srdce a oběhu,
  • dlouhodobá výživa jak nitrožilní, tak do zažívacího traktu,
  • užití kontinuálních eliminačních metod -„ umělá ledvina“,
  • endoskopické vyšetření a eventuální odsátí dýchacích cest,
  • dlouhodobá komplexní péče o kriticky nemocného, včetně prevence vzniku dekubitů (proleženin) atd.,
  • léčba poresuscitační nemoci, tj. péče o pacienty, u kterých byl po srdeční zástavě obnoven účinný krevní oběh (pacienti z terénu i z nemocnice),
  • nepřetržitý biochemický, hematologický monitoring, možnost nepřetržitého užití dostupných vyšetřovacích a zobrazovacích metod,
  • nepřetržitá možnost využití konziliárních služeb jiných odborností.

staniční sestra

Bc. Dana Závodníková

umístění

budova B, 1. patro

telefon

+420 461 569 414 , +420 461 569 418

Informace pro návštěvy

Návštěvní hodiny na lůžkové stanici ARO jsou od pondělí do soboty v době 15.30–16.30. V neděli a ve svátky 13.00–15.00. Po předchozí telefonické domluvě je možné návštěvu uskutečnit i uvedenou dobu.