Radiodiagnostika

Radiodiagnostika

Telefon pro objednání:

461 569 241

Radiodiagnostické oddělení Svitavské nemocnice je umístěno v přízemí starší části hlavní budovy (budova I – od hlavního vchodu stále rovně až k výtahům a automatu na kávu).

Pracovní doba je od 7.00 do 15.30 hodin a v této době provádíme běžné RTG snímky bez objednání, ostatní vyšetření na základě telefonického nebo osobního objednání.

Pohotovostní služba je určena pouze pro neodkladnou péči, a to po předchozí telefonické domluvě se zdravotnickým personálem požadujícím neodkladné vyšetření.

Ke každému vyšetření požadujeme žádanku podepsanou ošetřujícím lékařem.

Spektrum poskytované péče

Radiologické oddělení má čtyři pracoviště – rentgenové, ultrazvukové, výpočetní tomografii (CT) a denzitometrii. Je vybaveno moderní technikou a všechny přístroje plně splňují normy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jsou pravidelně kontrolovány.

Oddělení zobrazovacích metod je součástí nemocničního komplexu, současně však slouží i pro ambulantní provoz. Pacienti, přicházející na vyšetření s žádankou od praktických či odborných lékařů, jsou vyšetřeni v pracovní době oddělení. Neodkladná vyšetření při náhlém zhoršení zdravotního stavu či u hospitalizovaných pacientů jsou prováděna i v mimopracovní době službou na oddělení. Služba je zajištěna nepřetržitě sloužícím radiologickým asistentem a lékařem.

Na radiodiagnostickém oddělení Svitavské nemocnice provádíme tato vyšetření:

  • Skiagrafie (RTG) – vyšetření se provádí bez objednání.
  • Ultrasonografie (UZ) – k vyšetření je nutné se objednat, akutní vyšetření se provádí po domluvě s lékařem bez objednání.
  • Výpočetní tomografie (CT) – k vyšetření je nutné se objednat, akutní vyšetření se provádí po domluvě s lékařem bez objednání.
  • Denzitometrie – denzitometrické vyšetření se používá ke stanovení hustoty kostní tkáně a k určení množství minerálů v kostech s použitím minimálního množství rentgenového záření pomocí analytického programu. Nejčastěji se využívá ke stanovení hustoty kostní tkáně při onemocnění osteoporózou. K vyšetření je nutné se objednat.
  • Mamografie – vyšetření prsu RTG zářením.
    • Mamografická vyšetření jsou prováděna na poliklinice naproti nemocnici. UZ prsu provádíme výhradně na mamografii.

Na UZ a CT vyšetření je objednací doba 2 měsíce, proto ihned po vystavení žádanky lékařem se u nás telefonicky nebo osobně objednejte.

Vedení a kancelář