Denzitometrické vyšetření se používá ke stanovení hustoty kostní tkáně a k určení množství minerálů v kostech s použitím minimálního množství rentgenového záření pomocí analytického programu. Nejčastěji se využívá ke stanovení hustoty kostní tkáně při onemocnění osteoporózou. Denzitometrie je bezbolestné vyšetření, které pacienta nikterak nezatěžuje. Díky denzitometrickému vyšetření je lékař schopen odhadnout, jak velká jsou rizika zlomenin spojených s osteoporózou.

Vyšetřované oblasti:
  • bederní páteř – při podezření na osteoporózu
  • kyčelní kloub – stanovení rizika patologické zlomeniny
  • předloktí – doplňkové vyšetření při osteoporóze
  • celotělové vyšetření – určeno k posouzení všech tkání v těle, využívá se ke stanovení podílu tuku a hodnocení efektu redukčních programů.

Délka vyšetření je přibližně 30 minut. Jedná se o vyšetření s použitím rentgenové záření, dávka je však přibližně 100x nižší než při běžném rentgenovém snímku dané oblasti. V těhotenství se vyšetření neprovádí.

K vyšetření používáme přístroj Lunar PRODIGY PRO.

Příprava na vyšetření

V den vyšetření klient může jíst a pít, pouze je potřeba 2 dny předem vynechat potravinové doplňky nebo léky obsahující kalcium – vápník (např. Caltrate nebo Biomin). K vyšetření je potřeba mít žádanku se všemi náležitostmi. Žádanku může vystavit kterýkoliv praktický či odborný lékař. Údaje získané vyšetřením zhodnotí radiolog. Výsledky odešle lékaři, který vystavil žádanku. Součástí hodnocení je i doporučení dalšího postupu.