Počítačová tomografie (CT)

CT, čili počítačová (computerová) tomografie, kombinuje klasické rentgenové vyšetření s počítačovým systémem, který informace zpracovává. Snímky jsou matematicky spočítány a zobrazeny do nejmenších detailů, kdy je tělo „rozřezáno“ na tenká kolečka a lékař tak získá pohled tkání.

Je to nebolestivá vyšetřovací metoda, pomocí které může lékař prohlédnout vnitřní orgány celého těla. Díky němu získá důležité informace, například o mozku, páteři, kloubech, plicích, cévách a důležitých břišních orgánech.

Jak CT vyšetření probíhá?

Vyšetřovaný člověk leží na pojízdném stole, který s ním během vyšetření projíždí skrz tunel. Na rozdíl od magnetické rezonance (MR) je však tento „tunel“ krátký a okolo pacienta je dostatek volného prostoru. Je téměř nebolestivé (někdy je potřeba napíchnout žílu, jako při odběru krve, nebo zavést rourku do konečníku). Pacient je po celou dobu v kontaktu s personálem. Je-li podána vyšetřovanému kontrastní látka, vyloučí se z těla beze zbytku během krátké doby.

Dávka rentgenového záření je bezpečná, je však mnohem vyšší než u prostého snímku plic nebo kostí. Získané diagnostické poznatky z CT vyšetření jsou však velmi cenné, a tak vysoko převyšují stupeň rizika spojeného s vyšší dávkou. Při odesílání na vyšetření musí indikující lékař poučit pacienta a vysvětlit, proč je provedení CT vyšetření nezbytně nutné pro zjištění nebo upřesnění diagnózy a pro další léčebný postup.

Možné komplikace mohou nastat pouze v případě alergie na některou z látek, které se mohou při vyšetření podávat. Na tyto situace je však personál obsluhy spolu s lékařem připraven. Již zjištěnou alergii hlaste předem.

K vyšetření používáme přístroj Canon Aquilion PRIME SP.

Jak dlouho CT vyšetření trvá?

Celková délka CT vyšetření trvá mezi 10–30 minutami. Vlastní skenování trvá pouze několik sekund. Většinu času tak věnujeme přípravě vyšetření, plánování a ověřování, zda jsou získaná data dostatečně kvalitní.

Musím se na vyšetření objednat?

Ano, na vyšetření je potřeba se objednat. U akutních případů je vyšetření provedeno v co nejkratší době po předchozí dohodě ošetřujícího lékaře s radiologem. Pacienty v závažném klinickém stavu vyšetřujeme přednostně.

Při příchodu na oddělení Radiologie a zobrazovacích metod se vždy ohlaste v EVIDENCI  příjmové okénko pacientů. Nemůžete-li se na objednané vyšetření dostavit, sdělte nám to, abychom mohli uvolnit termín pro jiného pacienta.

Kdy bude výsledek?

Podrobný popis se závěrem vyšetření je odeslán indikujícímu lékaři do 4 pracovních dnů. U akutních (statimových) vyšetření si pacient počká na popis do ruky nebo je výsledek ihned poslán na příslušnou ambulanci nebo oddělení, které je součástí Svitavské nemocnice.

Co si mám s sebou vzít na vyšetření?
  • Řádně vyplněnou žádanku od lékaře
  • Informujte personál, pokud jste žena v reprodukčním věku o možném těhotenství, popř. kojení
  • V případě předchozího vyšetření na jiném pracovišti – je vhodné s sebou donést příslušnou obrazovou dokumentaci (na CD nebo ji nechat zaslat elektronickou cestou na naše pracoviště)
  • Informujte personál, pokud jste absolvoval/a vyšetření s kontrastní látkou a došlo k jakýmkoli komplikacím
  • Prosím vezměte si sebou brýle nutné pro čtení a vyplnění souhlasu s vyšetřením
Mohu podstoupit vyšetření, i když mám kardiostimulátor, endoprotézu – kloubní náhradu, kovové části po operaci či jiné cizí předměty v těle?

Ano, můžete. Kardiostimulátor ani jiné cizí předměty v těle neznemožňují vyšetření. V blízkém okolí kovových předmětů ale může být zobrazení rušeno a vyšetření zde nebude pravděpodobně dostatečně přínosné.

Příprava před podáním jódové kontrastní látky (KL)

Pokud vám bylo indikováno CT vyšetření břicha, či trupu s kontrastní látkou (KL), doporučujeme před vyšetřením alespoň 4 hodiny lačnit, není to však nezbytně nutné. Pít můžete, s výjimkou kávy, alkoholu a perlivých nápojů. Před vyšetřením zajistíme vstup do žíly tenkou kanylou, nejčastěji na horní končetině. Protože je nezbytné, abyste s tímto vyšetřením vyjádřili písemný souhlas, dostanete před vyšetřením k vyplnění příslušný dokument.

Podání kontrastní látky může mít velmi zřídka časné komplikace v podobě alergické či alergii podobné reakci. Z toho důvodu je nezbytné, abyste ještě 30 minut po vyšetření setrval/a v čekárně CT pracoviště a v případě jakýchkoli nových potíží uvědomil/a personál. Pokud vám dříve bylo indikováno CT vyšetření s kontrastní látkou a projevila se reakce na KL, neprodleně to oznamte personálu ještě před vyšetřením.

Kontrastní látky jsou již velmi bezpečné, ale vzhledem k tomu, že se vylučují ledvinami, je důležité znát stav vašich ledvinných funkcí (zda se léčíte pro selhávání ledvin, nebo zda máte onemocnění, které funkci ledvin zhoršuje). Proto je také nutné, aby vás indikující lékař poslal na odběry krve, abychom zjistili hodnotu kreatininu. Výsledky kreatininu by neměly být starší 2 týdnů.

V den vyšetření neužívejte volně prodejné léky (především s obsahem ibuprofenu – Ibalgin, Ibuprofen, Brufen apod.). Ostatní léky, které užíváte, nemusíte vysazovat – např. léky na vysoký krevní tlak.

Pokud jste diabetik užívající tablety s obsahem metforminu, je nutné je v den vyšetření vysadit. V případě, že si aplikujete inzulín, vezměte si jej sebou.

Léky s obsahem metforminu: APO – Metformin, Competact, Eucreas, Glibomet, Glucophage, Janumet, Jentadueto, Komboglyze, Metfirex, Metfogamma, Metformin, Siofor, Stadament, Synjardy, Velmetia, Xigduo.

Průvodním jevem samotného podání kontrastní látky může být pocit tepla celém těle, hořkost, sucho v ústech nebo nutkání na močení, tyto pocity však velmi rychle odezní.