Klasické rentgenové (RTG) snímky provádíme na radiologickém oddělení dvěma stacionárními RTG skiagrafickými komplety s DDR receptorem obrazu Siemens YSIO MAX. Na lůžkových odděleních nemocnice snímkujeme na pojízdném rentgenovém přístroji a na operačních sálech pracujeme s C-ramenem. Skiagrafické komplety jsou moderní vysokofrekvenční přístroje zhotovující kvalitní snímky s vysokým rozlišením a nízkou pohybovou neostrostí. Při tom používají co nejnižší možnou radiační dávku a díky elevačním stolům jsou vysoce komfortní i pro méně pohyblivé pacienty.

Rentgenové pracoviště je digitalizováno moderní víceslotovou čtečkou. Zhotovený snímek je tak okamžitě po zhotovení ze snímkovny přenesen v digitální formě na specializované počítače s medicínskými monitory jak radiologovi k hodnocení, tak lékaři na ambulanci či oddělení naší nemocnice, který vyšetření indikoval. Kvalita snímků se zvýšila, dostupnost obrazové dokumentace je okamžitá, a to na všech pracovištích v nemocnici oprávněných k hodnocení. Současně je možno zapůjčení snímků mimo nemocnici buď cestou CD nosiče, nebo zabezpečenou internetovou službou ePACS.

Činnost pracoviště ve zkratce:
  • Provádíme základní radiodiagnostické výkony požadované praktickými i odbornými lékaři
  • Snímkujeme jednotlivé časti těla bez podání kontrastní látky
  • Radiologičtí asistenti pracují pravidelně s C-ramenem na operačním sále po úraze kostí k jejich repozici, pokud se jedná o zlomeninu s posunem nebo s nutností zavedení kovového materiálu
  • Radiologičtí asistenti pracují také na endoskopickém sále při výkonech na močovém ústrojí
  • Provádíme snímky na lůžku u pacientů, kteří nejsou schopni transportu na rentgenové pracoviště
  • Lékaři provádí zhodnocení provedených snímků formou popisů, které odesíláme indikujícímu lékaři