Vyšetření ultrazvukem nebo také sonografie je zavedená a efektivní neinvazívní (tedy pacienta nijak nezatěžující) zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí speciální ultrazvukové sondy, uvnitř těla se odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který lze sledovat na obrazovce ultrazvukového přístroje. Ultrazvukový přístroj tedy funguje na stejném principu jako sonar používaný v námořnictví, stejným mechanismem se orientuje v prostoru také například netopýr.

Nejčastěji se ultrazvukem vyšetřují orgány dutiny břišní (játra, slezina, ledviny, slinivka břišní, močový měchýř apod.) a dále povrchové tkáně. Ultrazvukem lze také vyšetřit cévní systém nebo srdce. Vyšetření není časově náročné, je nebolestivé a nemá prokázané škodlivé účinky na lidský organismus, proto jím lze vyšetřovat i těhotné ženy.

K vyšetření používáme přístroj Samsung RS 80 EVO.

Jak se na vyšetření připravit?

K vyšetření břicha a malé pánve, včetně vyšetření břišních a pánevních cév, přichází pacient nalačno, tedy nesnídá, může se pouze napít malého množství (do 100 ml) vody nebo čaje např. na zapití léků. Tuto podmínku je nutné dodržet, neboť naplněný žaludek brání zobrazení břišních orgánů. V akutních případech vyšetřujeme i tyto pacienty bez přípravy.

Speciální příprava je potřeba při vyšetření střev, močových cest a prostaty u mužů. Pacient by měl 1–2 hodiny před vyšetřením popíjet vodu nebo ovocnou šťávu bez bublinek v celkovém množství 1–1,5 litru. Je důležité, aby posledních 30 minut před vyšetřením nemočil.

Jak vyšetření probíhá?

Před UZ vyšetřením si v kabince odložíte oděv podle pokynu zdravotnického personálu. Většinu ultrazvukových vyšetření provádíme u pacienta vleže na zádech. Na vyšetřovacím lůžku vám lékař nanese na kůži v místě vyšetření malé množství ultrazvukového gelu, který je nutný pro dobrý kontakt vyšetřovací sondy s povrchem těla.

Ultrazvukové vyšetření je nebolestivé, rychlé a poměrně pohodlné vyšetření, kterého se v žádném případě nemusíte obávat.

Odpovědnost za indikaci (rozhodnutí o provedení) daného vyšetření či úkonu provedeného na našem radiologickém oddělení je především na lékaři, který pacienta k výkonu odesílá, a dále pak na lékaři – radiologovi, který jej provádí. Máte-li pochybnosti o nezbytnosti takového vyšetření, obraťte se v prvé řadě na svého ošetřujícího lékaře, který vám srozumitelně vysvětlí, jaký přínos bude mít konkrétní vyšetření pro vaši léčbu.