Somnografické vyšetření

Somnografické vyšetření

Vyšetření provádíme na ORL oddělení Svitavské nemocnice a jedná se o vyšetření chrápání a dýchání během spánku.

Během Vašeho spánku se diagnostickým systémem MiniScreen plus německé firmy Saegeling Medizintechnik zaznamenávají data pro diagnostiku syndromu spánkové apnoe a chrápání.

Somnografické vyšetření probíhá ve 2 režimech:
 • Při hospitalizaci – na příjem přijdete v 8.00 hodin ráno, celý den zůstanete v nemocnici, propustka není možná, v noci proběhne vyšetření a druhý den ráno po 8. hodině budete lékařem propuštěni. Jídlo máte v nemocnici zajištěno. Takto provedené vyšetření hradí zdravotní pojišťovna.
 • Ambulantní vyšetření – do nemocnice přijdete nejpozději ve 20.00 hodin, v noci proběhne vyšetření a druhý den, až se probudíte, můžete jít domů. Během pobytu v nemocnici nemáte zajištěno jídlo, nejedná se o hospitalizaci. Takto provedené vyšetření zdravotní pojišťovna nehradí a vyšetření si musíte zaplatit podle aktuálního ceníku Svitavské nemocnice v den vyšetření na vrátnici nemocnice.
Monitorují se následující funkce:
 • průtok vzduchu nosem
 • saturace krve kyslíkem, SpO2 (okysličování krve)
 • tepová frekvence
 • poloha těla během spánku
 • záznam zvuků během spánku-dýchání, chrápání
 • pohyby hrudníku
 • pohyby břicha
 • intenzita okolního osvětlení

Ze získaných údajů potom počítačový software vyhodnotí údaje o chrápání a závažnosti poruchy dýchání během spánku. Záznam pak překontroluje, popřípadě upraví a zhodnotí lékař ORL oddělení.

Vyšetření by mělo probíhat za standardních podmínek, tedy tak, jak jste zvyklí běžně doma spát. Budete mít samostatný pokoj, aby Váš spánek nebyl rušen jinými pacienty na pokoji.

 Organizační opatření:
 1. Na vyšetření se objednávejte telefonicky na čísle +420 461 569 345 – lůžkové ORL oddělení. Sdělte sestře, v jakém režimu chcete, aby vyšetření proběhlo.
 2. Vyšetření provádíme většinou o víkendu, tedy v noci z pátku na sobotu, ze soboty na neděli a z neděle na pondělí. Ve všední den je možné vyšetření provést aktuálně v daný den, pokud si zatelefonujete na oddělení po 19. hodině a ověříte si, že je volný pokoj a budete se moci k vyšetření dostavit ještě tentýž večer.
 3. V ambulantním režimu je příchod na oddělení nejpozději do 20.00 hodin, ale začátek vyšetření, tedy doba, kdy jdete spát, by se měl řídit vašimi zvyklostmi.
 4. S sebou si přineste: věci osobní potřeby, přezůvky, hygienické potřeby, ručník, pyžamo, popř. tričko či košili s dlouhým rukávem.
 5. V den vyšetření nepijte alkohol a omezte kouření!
 6. Pokud užíváte nějaké léky, vezměte si je s sebou a informujte o tom přijímajícího lékaře nebo sloužící sestru na oddělení.
 7. Před vyšetřením se můžete navečeřet, jak jste zvyklí. Večer na oddělení už ale nejezte větší množství jídla. Na vyšetření v ambulantním režimu si jídlo a pití přineste s sebou.
 8. V případě somnografického vyšetření dítěte je vhodné, aby s dítětem přišel a přes noc přespal někdo z rodičů. Není možné, aby doprovod spal spolu s dítětem v jedné posteli. V režimu hospitalizace je doprovod dítěte do 6 let věku hrazen zdravotní pojišťovnou. U dítěte nad 6 let a při vyšetření v ambulantním režimu se doprovod dítěte hradí podle aktuálního ceníku Svitavské nemocnice.