Dlouholetý primář ortopedického oddělení Litomyšlské nemocnice oslavil významné životní jubileum

Dlouholetý primář ortopedického oddělení Litomyšlské nemocnice oslavil významné životní jubileum
12. ledna 2023

Významné životní jubileum oslavil před časem lékař MUDr. Miroslav Vlach, který více než dvacet let působil jako primář ortopedického oddělení a v letech 2015 a 2016 také jako ředitel Litomyšlské nemocnice.

Díky svému lidskému přístupu je a vždy byl pacienty i kolegy velmi oblíben. Jeho pracovitost, zručnost a odborná úroveň byla zárukou dalšího rozvoje ortopedie v Litomyšli. Za jeho působení se litomyšlská ortopedie dostala do povědomí odborné i laické veřejnosti jako pracoviště s velmi dobrou pověstí a kreditem.

Na svém kontě má Miroslav Vlach hned několik úspěchů. Pod jeho vedením nastoupilo na oddělení devět lékařů, z nichž pět již zdárně ukončilo vzdělávání atestační zkouškou v oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu.

Během těchto let, s velkým přispěním pana primáře, proběhly v Litomyšli tři velké ortopedické kongresy s mezinárodní účastí a nespočet menších lokálních seminářů. Lékaři přednášejí na tuzemských i zahraničních kongresech a publikují v renomovaných odborných časopisech.

Nejen za to patří panu primáři upřímný dík. Jsme velice rádi, že i přesto, že se s koncem roku 2022 rozhodl ukončit své působení na postu primáře ortopedického oddělení Litomyšlské nemocnice, zůstává lékařem alespoň na zkrácený úvazek.

Ještě jednou bychom panu doktoru Vlachovi rádi velmi poděkovali za jeho práci a do dalších let přejeme především zdraví, štěstí, klid, pohodu a spoustu radosti.

Za kolektiv Litomyšlské ortopedie i za celou Litomyšlskou nemocnici MUDr. Vít Heblt, náměstek léčebné péče Litomyšlské nemocnice