II. demonstrační kurz a seminář - První informace

II. demonstrační kurz a seminář - První informace
11. května 2015
Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice, Klinika dětské ORL LF MU, Oddělení dětské plastické chirurgie KDCHOT LF MU FN Brno, Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pořádají II. demonstrační kurz a seminář Plastiky boltců 22. – 23. října 2015.

Další aktuality