Jak se chránit proti žloutence? Odpovídá primář infekčního oddělení Pavel Němec

Jak se chránit proti žloutence? Odpovídá primář infekčního oddělení Pavel Němec
28. července 2022
Na čtvrtek 28. července připadá Světový den proti žloutence. Pojďme se blíže podívat na toto závažné infekční onemocnění. Jak se proti němu chránit, rozpoznat první příznaky v případě nákazy? Kdy je možné se plnohodnotně vrátit do běžného života? Odpovídá primář infekčního oddělení Pardubické nemocnice MUDr. Pavel Němec.

Všeobecně se ví, že žloutenka je dost ošklivé infekční onemocnění, které dokáže člověka „vyřadit z provozu“ na hodně dlouhou dobu. Existuje hned několik typů hepatitidy – A, B, C, D, E a novorozenecká žloutenka. S jakým druhem hepatitidy se setkáváte nejčastěji? Který typ patří mezi nejlehčí formu a který je naopak nejzávažnější a proč?

U nás se nejčastěji setkáváme s infekčními hepatitidami. Ty jsou vyvolány nesourodou skupinou virů, které mají společné to, že mohou zapříčinit zánět jater. Jde o virové hepatitidy typu A, B, C a E. Virová hepatitida A způsobuje jen akutní onemocnění, které ale podléhá povinné hospitalizaci na infekčním oddělení po dobu přibližně 14 dní. Podobné je to i s virovou hepatitidou E. Naproti tomu člověk nakažený virovou hepatitidou B a zejména virovou hepatitidou C velmi často o své nemoci ani neví. Především virová hepatitida C probíhá často chronicky, a pokud se po ní aktivně nepátrá nebo pokud se neprojeví komplikacemi, nemusí se na ni vůbec přijít. Všechny výše zmíněné hepatitidy mohou mít těžký průběh. Nejčastěji jde o virovou hepatitidu A, E, popřípadě B.

Očkování je možné pouze proti dvěma typům žloutenky – A a B. Proti typu B jsou děti očkovány v rámci povinného očkování hexavakcínou, proti typu A slouží vakcína pro děti i dospělé. Ta vyžaduje dvě dávky. Kdy očkování začíná účinkovat a jak dlouho nás chrání?

Virová hepatitida A je tzv. nemoc špinavých rukou. Očkování proti ní není v České republice povinné, nicméně doporučované. Začíná účinkovat zhruba po 14 dnech od vakcinace. Odhaduje se, že protilátky proti virové hepatitidě A přetrvávají po dobu více než 10 let po druhé dávce. Virová hepatitida B je onemocnění přenosné krví. Od roku 2001 jsou všechny děti proti ní povinně očkovány. Očkovací schéma je vícedávkové, účinnost by měla být celoživotní. Očkování proti virové hepatitidě C a E není k dispozici.

Jak se žloutenka přenáší?

Virová hepatitida A se přenáší přes zažívací ústrojí, konzumací kontaminovaných potravin, vodou nebo špatně umytýma rukama. Virová hepatitida B pak nejčastěji krví, ale může být přenesena i z nakažené matky na plod. Virová hepatitida C je striktně krví přenosné onemocnění. Nejčastěji se jí nakazí nitrožilní uživatelé drog. Lze ji přenést i nesterilně provedeným tetováním. Virová hepatitida E se v našich podmínkách nejčastěji přenáší konzumací nedostatečně tepelně upraveného vepřového masa nebo zvěřiny.

Jaká je inkubační doba?

Inkubační doba se pohybuje podle typu virové hepatitidy od 15 do 180 dní.

Je možné příznaky přehlédnout? Kdy a jakým způsobem je třeba informovat o potížích lékaře?

Zejména člověk nakažený virovou hepatitidou C a B nemusí o svém onemocnění vůbec vědět. U rizikových pacientů by měl lékař po této nemoci pátrat. Na virovou hepatitidu E se často přijde náhodou, většina nákaz probíhá s malými nebo žádnými příznaky. Virovou hepatitidu A u dospělých osob prakticky nelze přehlédnout. Projevuje se chřipkovitými příznaky, zvracením, po kterém pak následuje zežloutnutí, nejprve očního bělma a pak kůže.

V co by mohla neléčená žloutenka přerůst?

Akutní virová hepatitida A, B a E mohou akutně probíhat těžce, ve výjimečných případech může končit i smrtí. Chronická virová hepatitida B a C (výjimečně E) se může po letech od nákazy komplikovat vazivovou přestavbou jater (jaterní cirhózou) a rakovinou jater.

Co je to akutní a co chronická hepatitida?

Obecně akutní znamená krátkodobé trvání nemoci, chronické pak dlouhodobé. U různých typů onemocnění je toto časové hledisko různé. Například chronická virová hepatitida C je definována, že musí trvat nejméně 6 měsíců.

Jak se léčí a jak dlouho léčba trvá?

Akutní hepatitida se většinou léčí klidem na lůžku, mírní se příznaky onemocnění (teplota, zvracení), jaterní dietou, vitamíny, ve výjimečných případech se podávají antivirotika. Léčba trvá asi 2 týdny. Chronická virová hepatitida B a C se léčí antivirotiky. U virové hepatitidy C trvá léčba obvykle 2 až 3 měsíce. U virové hepatitidy B je léčba většinou celoživotní.

Jak probíhá rekonvalescence a kdy nejdříve je možné se vrátit k běžnému režimu a kdy ke sportu?

Délka rekonvalescence je individuální. U virové hepatitidy A je většinou měsíc pracovní neschopnost, sport povolujeme nejdříve po 3 měsících.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.