Kraj počítá s dalšími investicemi do Svitavské nemocnice

Kraj počítá s dalšími investicemi do Svitavské nemocnice
17. března 2015
Dokončení projektu zateplení hlavní budovy nemocnice, výstavba nového parkoviště pro návštěvníky a investice do přístrojové techniky v řádu několika desítek milionů korun, to jsou nejbližší plány rozvoje Svitavské nemocnice. Při setkání s prvním náměstkem hejtmana Romanem Línkem a členy představenstva Nemocnice Pardubického kraje se s nimi seznámilo vedení města Svitavy.

Ani po sloučení nemocnic do jedné společnosti se kraj a nové vedení nemocnic nezříká řešení problémů dostupnosti péče v jednotlivých regionech kraje. „Se Svitavskou nemocnicí se pochopitelně nadále počítá jako s jedním ze základních kamenů nástupnické společnosti. Je však potřeba zpracovat celkový plán investic všech pěti nemocnic, protože v minulých letech bylo vše spíše nahodilé," uvedl první náměstek hejtmana Línek na schůzce s vedením města.

„Naším cílem je vypracovat strategický plán rozvoje a investic na deset let. Musí se jednat o koncepční záležitost a logické investice. Například ve Svitavách bude potřeba investovat do zadní části nemocnice, kde je mnoho různých přístaveb, které netvoří příliš komfortní prostředí pro pacienty i personál," dodal generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Svitavského starostu Davida Šimka a místostarostu Pavla Čížka pochopitelně zajímala i budoucnost zdejší nemocnice z pohledu rozsahu poskytované péče a zachování stávajících oddělení. „Rozhodně nemáme v plánu rušit některé odbornosti. Ale budeme projednávat, zda mají optimální náplň. I s ohledem na personální obsazení," uvedl Gottvald. S personální problematikou úzce souvisí i mzdová oblast. I ta byla předmětem jednání s vrcholnými představiteli města. „Okamžité sjednocení mzdových tarifů je mimo ekonomickou realitu. Nepochybně ale k tomu dojde v horizontu dvou let," uvedl generální ředitel Gottvald.

„Fúze se připravovala dva roky. Stejně dlouho by nyní mělo trvat sladění jednotlivých procesů a personální politiky. A v dalších letech už můžeme čekat efekty, které bude přinášet sloučení do jedné společnosti," dodal Línek.

Kromě setkání na Městském úřadu si první náměstek hejtmana společně se členy představenstva Nemocnice Pardubického kraje a svitavským starostou prohlédl průběh prací na zateplování hlavní budovy nemocnice a zmodernizovaný pavilon psychiatrického oddělení. Seznámili se rovněž s plány na výstavbu centrálního příjmu.

Návštěva Svitav byla další ze série pravidelných schůzek s vedením měst, v nichž sídlí pracoviště Nemocnice Pardubického kraje. „V nejbližším období se uskuteční stejná setkání i v Pardubicích, v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí. Chceme se takto potkávat dvakrát ročně a otevřeně informovat zástupce místních samospráv o aktuální situaci v nemocnicích a dalších plánech jejich rozvoje," uvedl první náměstek hejtmana Línek.

Další aktuality