Kvalita je pro nás zásadní

Kvalita je pro nás zásadní
10. dubna 2015
Všechny Nemocnice Pardubického kraje mají zaveden systém hodnocení kvality a bezpečí Spojené akreditační komise, o.p.s. Akreditace je pro nás velmi důležitým nástrojem zajišťujícím především kvalitu procesů, ke kterým ve zdravotnictví dochází.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. jsou odpovědným poskytovatelem zdravotních služeb, který klade důraz na kvalitu péče, její monitorování a kontinuální zlepšování. Právě proto je v rámci nové organizační struktury definována pozice manažera kvality v rámci všech pěti nemocnic, protože kvalita poskytovaných služeb musí být zahrnuta do všech činností strategického plánování. Představenstvo společnosti na základě výsledků výběrového řízení na tuto pozici jmenovalo Markétu Nemšovskou, která dosud pracovala jako náměstkyně ošetřovatelské péče a manažerka kvality Svitavské nemocnice. Funkce se ujala 1. dubna 2015.

Našimi hlavními cíli jsou, kromě trvalého zvyšování kvality a bezpečí zdravotních služeb a posílení důvěry veřejnosti v poskytovatele zdravotních služeb, také zlepšení systému řízení ve zdravotnictví. Kvalita je velmi široký pojem, který v sobě zahrnuje procesy řízení nemocnic a sledováním ukazatelů kvality, přes přístup pacientů ke zdravotním službám, diagnostické a léčebné postupy, po bezpečnost prostředí v budovách i areálech nemocnic.

Velký důraz klademe na dodržování práv našich pacientů. Udržení národní a dosažení mezinárodních standardů kvality je do budoucna procesem nezbytným a nevyhnutelným. Prioritou zůstává především bezpečnost pacientů a respekt k jejich potřebám.

Další aktuality