Máme novou fototerapii pro novorozence

Máme novou fototerapii pro novorozence
16. listopadu 2013
Svitavská nemocnice zakoupila pro novorozenecké oddělení novou fototerapeutickou lampu k léčbě žloutenky novorozenců. Tento přístroj na rozdíl od dosud používaných využívá k ozařování modré světlo s použitím LED technologie. Výhodou je několikanásobně vyšší světelný výkon bez ovlivnění tělesné teploty dítěte. „V důsledku toho dochází k rychlejšímu ústupu žloutenky, takže je možno dobu ozařování u některých dětí zkracovat a mohou tak být v delším kontaktu a maminkou," vysvětlil primář dětského a novorozeneckého oddělení MUDr. Jan Malý.

Přístroj v ceně 80 000 korun zakoupila ze svých zdrojů Svitavská nemocnice a.s.


Zdenka Hanyšová Celá

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.