Mikuláš naděloval také v nemocnici

Mikuláš naděloval také v nemocnici
9. prosince 2014
Milé zpestření pobytu připravily pro pacienty Svitavské nemocnice děti ze  Základní školy Sokolovská. Mikuláš a jeho pomocníci navštívili nejprve pacienty Léčebny dlouhodobě nemocných a poté i dětského oddělení.  Rozpustilí čertíci a čertice, důstojný Mikuláš a hodní andělé zazpívali nemocným několik vánoční koled a písniček, předali jim nadílku, kterou si pro ně připravili. V očích starších pacientů se objevilo dojetí, u maličkých troška strachu a větší děti měli radost z návštěvy svých vrstevníků. Veselé vystoupení pobavilo také sestřičky a další personál.

Poděkování patří dětem a učitelům ze ZŠ Sokolovská. Již po řadu let si v adventní čase  na nás vzpomenou, připraví program a svou návštěvou vnesou radost a rozptýlení i do často neradostného prostředí nemocnice.

Věra Stichová, staniční sestra LDN

Další aktuality