Moderní psychiatrický pavilon ve Svitavách je hotov

Moderní psychiatrický pavilon ve Svitavách je hotov
14. února 2015
Po dvouleté zásadní rekonstrukci lůžkového psychiatrického oddělení Svitavské nemocnice je hotovo. Oddělení, které sídlí v budově přilehlé k historickému kostelu sv. Josefa, slavnostně otevřeme 16. 2. v 9 hodin za účasti zástupců vedení kraje a akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje, starostů a dalších hostů. Následně 19. a 20. února 2015 v době od 10 do 17 hodin pořádáme Dny otevřených dveří pro širokou veřejnost.

Pěkné a příjemné léčebné prostředí napomáhá uzdravování pacientů. S novými prostorami se otevírají i nové možnosti léčby. Pacienti budou hospitalizováni na dvou odděleních. Otevřené oddělení s třiceti lůžky bude zaměřeno na terapii režimovou a na psychoterapii. Na uzavřeném oddělení s 25 lůžky budou hospitalizováni pacienti s těžšími psychickými poruchami, kteří si mohou poškodit své zdraví, mají sebevražedné sklony nebo mohou být vlivem psychické poruchy nebezpeční okolí.

Nově bude otevřen stacionář. Léčba ve stacionáři patří do ambulantní formy léčby, zahrnuje práci v psychoterapeutické skupině, různé formy relaxací, pracovní terapii. Pro odborníky v oblasti sociální, psychologické a psychiatrické péče a další odbornou veřejnost připravujeme na začátek jara odbornou konferenci pod záštitou Výboru odborné psychiatrické společnosti.

Další aktuality