Modernizace kláštera přinesla nález tajné schránky

Modernizace kláštera přinesla nález tajné schránky
30. září 2014
Svitavy (24. 9. 2014) – Rekonstrukce historických budov přinášejí mnohdy nečekaná překvapení. V lednu 2014 nalezli stavebníci při přestavbě a dostavbě budovy oddělení psychiatrie Svitavské nemocnice tajnou schránku. Uložena byla v roce 1894 do dutiny stěny kláštera sv. Josefa, který sloužil řádu Redemptoristů. Dnes se vrátila na své místo a budoucím generacím přinese informace o současných vlastnících i nynější modernizaci psychiatrického oddělení.

Schránku z roku 1894 prozkoumali pracovníci Městského muzea a galerie ve Svitavách. „Vyzvedli jsme z ní pastýřský list a relikvie z té doby," prozradila ředitelka Blanka Čuhelová. „Svitavy před 120 lety obývalo převážně německé obyvatelstvo a patřily do Markrabství moravského. Dnes je Svitavská nemocnice jednou z krajských nemocnic akutní péče. Budovu kláštera svatého Josefa využívá od roku 1953. Není divu, že se po tolika letech ocitl komplex bývalého kláštera na prahu třetího tisíciletí v havarijním stavu," uvedl 1. náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek. V červnu roku 2013 proto započala modernizace svitavské psychiatrie, v současné době druhá nejvýznamnější investiční akce ve zdravotnictví Pardubického kraje. Celkové náklady jsou 112 milionů korun a přispívá na ně ze svých fondů Evropská unie.

Na přelomu let 2014 a 2015 tu vznikne moderní pavilon s vyšším počtem lůžek, který bude odpovídat soudobým potřebám akutní lůžkové péče. „Rekonstrukcí a přístavbou objektu bývalého kláštera vznikne moderní psychiatrické zařízení pro ambulantní, lůžkovou a intermediální péči. Je to významný posun nejen v počtu lůžek a v možnostech ambulantní léčby, ale hlavně v kvalitě," konstatoval Roman Línek. „Jsem rád, že budova, která v sobě nese duchovní poselství svých předchozích obyvatel, může i dnes sloužit léčení a uzdravování ducha," dodal.

Ve Svitavské nemocnici bude mít nové psychiatrické oddělení oproti dosavadnímu stavu s 25 místy otevřenou lůžkovou část pro 30 pacientů a uzavřené oddělení pro 25 lidí. K tomu budou k dispozici dvě psychiatrické a dvě psychologické ambulance. „Přibude také zázemí pro skupinovou terapii, psychoterapii a zájmové dílny. Součástí projektu je i vybavení interiérů a také úpravy atria kláštera a venkovního prostoru kolem obou budov," vysvětlil ředitel Svitavské nemocnice Pavel Kunčák. V historické budově se částečně změnily dispozice místností, byly sníženy stropy a opravena podlaha půdy a bývalý klášter dostal nová okna. „Rádi bychom do budoucna rozvíjeli, v souladu s trendy psychiatrie i komunitní péči a podíleli se na vytvoření centra duševního zdraví," řekl Pavel Kunčák.

„Česká republika je v posledních desetiletích kritizována mezinárodními organizacemi za podceňování psychiatrické péče. My jsme v Pardubickém kraji chtěli této výzvě čelit. I proto jsme se rozhodli pro investici do tohoto oboru," prohlásil Roman Línek s tím, že tento projekt je pro rozvoj krajského zdravotnictví mimořádně významný a nezbytný a podpořili jej také odborníci z psychiatrické společnosti. Sloužit bude potřebám celé východní části kraje.

Roman Línek, starosta Svitav David Šimek a ředitel nemocnice Pavel Kunčák do schránky vložili dokumenty ze současnosti. „Dnes si nedovedeme představit, kdo další bude zaletovanou schránku po letech otvírat. V každém případě na těchto lidech bude ležet břemeno péče o tuto budovu. Popřál jsem jim proto, aby k tomu měli hodně sil a provázela je radost," uvedl 1. náměstek hejtmana.

Další aktuality