Nácvik evakuace a likvidace požáru

Nácvik evakuace a likvidace požáru
4. září 2014
Na inspekčním pokoji vedle novorozeneckého oddělení svitavské nemocnice vypukl 4. září dopoledne požár. Tuto přísně utajovanou cvičnou situaci simulovali zdravotníci ve spolupráci s Hasičkou záchrannou službou Pardubického kraje, aby si ověřili svou připravenost a schopnost spolupráce v případě likvidace požáru.

Požár byl sestrou zpozorován v 10 hodin a následně hasiči ve spolupráci se zdravotníky zahájili evakuaci celého gynekologicko-porodnického oddělení, kterou komplikovala simulovaná situace. Místnost observace na novorozeneckém oddělení byla odříznuta požárem a silným zakouřením.

Evakuace probíhala běžnými evakuačními cestami a dále pomocí plošiny přímo z okna novorozeneckého oddělení. Miminka nahradily panenky a místo pacientek jsme evakuovali studentky Střední zdravotnické školy. „Evakuováno bylo celkem 5 novorozenců a dva zaměstnanci byli evakuováni oknem přes plošinu, kde na zemi pak předávali evakuované novorozence do péče zaměstnanců dětského oddělení. Poslední osoba byla evakuována v 10:32 hodin," uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Markéta Nemšovská a dodala: „Cvičení v případě požáru jsou pro nás velmi důležitá a zvyšují naši připravenost v případě skutečného zásahu.

Všem, kteří s námi při nácviku spolupracovali, děkujeme."

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.