Následky zranění i onemocnění odhalí nové přístroje, které získala Svitavská nemocnice

Následky zranění i onemocnění odhalí nové přístroje, které získala Svitavská nemocnice
31. května 2021
Moderní medicína se dnes již bez kvalitní zobrazovací techniky neobejde. Zobrazovací metody pomáhají lékařům z nemocnice i těm z odborných ambulancí s diagnostikou onemocnění a zhodnocením úrazů, které je potřeba akutně ošetřit. Ve Svitavské nemocnici k tomu od jara slouží nové přístroje za téměř 32,3 mil. Kč.

Oddělení radiodiagnostiky Svitavské nemocnice obměnilo od začátku roku 2021 přístrojové vybavení, na které získala Nemocnice Pardubického kraje dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu EU. Pacientům i lékařům tak slouží dvě nové snímkovny skiagrafie (rentgen), nový přístroj CT neboli počítačová tomografie, který byl obměněn po třinácti letech, dále nové ultrazvuky, mobilní popisovací stanice a denzitometrie, která zjišťuje hustotu kostní tkáně například u pacientů s osteoporózou. Kromě vyšší kvality pořizovaných snímků přinášejí nové přístroje také vyšší úroveň digitalizace – snímky se zobrazují v reálném čase na monitoru a lze je okamžitě odeslat lékaři do jeho pracovny. „Dříve byly snímky pořízeny na nosič, který bylo nutné naskenovat a až následně bylo možné snímek uložit do počítače nebo odeslat. Přestože nové přístroje přinášejí vyšší nároky na technické a počítačové znalosti personálu, jejich používání znamená významný posun v radiodiagnostice,‶ uvedla primářka radiodiagnostického oddělení Svitavské nemocnice Dagmar Zezulová. Neopomenutelnou výhodou nových technologií oproti původním starším typům přístrojů je také použití nižší dávky záření při samotném vyšetření, které je tak pro pacienta šetrnější.

Součástí nákupu nového vybavení byl i pojízdný RTG přístroj, který provádí potřebná vyšetření u imobilních pacientů přímo na pokoji nebo na jednotce intenzivní péče. „Pojízdný RTG přístroj používáme nejčastěji na oddělení ARO u pacientů, kteří jsou napojeni na přístroje pro podporu dýchání a dalších životních funkcí, např. u pacientů po resuscitaci. Tento mobilní rentgen jsme již intenzivně využívali během poslední vlny covidové epidemie,‶ dodal Pavel Kunčák náměstek léčebné péče Svitavské nemocnice a zároveň primář ARO oddělení.

Co je projekt Zvýšení kvality návazné péče

Cílem Výzvy Zvýšení kvality návazné péče Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je podpora pořízení a modernizace přístrojů, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb, a to v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Poté, co Ministerstvo pro místní rozvoj tuto výzvu v roce 2016 vyhlásilo, přihlásila Nemocnice Pardubického kraje (NPK) celkem 11 projektů a všechny byly řádně zaregistrovány a schváleny, v první vlně se však nevešly mezi ty, kterým byla dotace přiznána. Po navýšení finančních prostředků v rámci Výzvy se situace změnila, a NPK tak může čerpat finanční zdroje na všechny přihlášené žádosti. Mezi projekty je kromě pořízení zobrazovacích přístrojů, jako jsou právě rentgeny, ultrazvuky, magnetická rezonance nebo CT, například i modernizace lůžkového fondu, vybavení pro laparoskopii či endoskopii a řada dalších.

Další aktuality