Návštěva operačního sálu i pohled ze střechy pavilonu – i to byly 130. narozeniny Svitavské nemocnice

Návštěva operačního sálu i pohled ze střechy pavilonu – i to byly 130. narozeniny Svitavské nemocnice
3. října 2016
Svitavská nemocnice dala při oslavě 130 let od svého vzniku veřejnosti dárek: zážitkový a osvětový den. 

Třicátého září tak lidé mohli vkročit nejen do klinických provozů nemocnice, ale i do míst akutní medicíny, do kterých je 365 dnů v roce veřejnosti vstup přísně zakázán. Ve vstupní hale multioborového pavilonu je uvítaly nejen panely s fotkami a obrázky staré nemocnice, ale i nostalgický pohled na historické nástroje včetně injekčních stříkaček a také živý obraz sester, jež zdobily nezapomenutelné čepečky z nedávné minulosti. V „retrokoutku“ staré úbory představily studentky zdravotnické školy.

Mimořádně se návštěvníci dostali na operační sál, aniž by museli projít dezinfekcí. „To jsme veřejnosti umožnili díky tomu, že na sálech zároveň probíhal sanitární den, přičemž samozřejmě jeden sál zůstal v pohotovosti, “ informoval ředitel Pavel Kunčák a dodal, že takto se na sály nikdo z veřejnosti nepodíval už 12 let. Mnozí zájemci „okukovali“ prostor, kde jim pomohli od bolavého žlučníku a jiných neduhů. Vrchní sálová sestra předvedla, jak přebírají pacienta přes okénko do sálových prostor, seznámila je s věží pro laparoskopické operace a představila její výhody pro šetrný průběh operace.

Další cesta vedla do laboratoří klinické biochemie o jedno patro výš nad operačními sály a než návštěvníci tento nejmodernější pavilon opustili, ocitli se i na jeho střeše, kde se jim naskytl výhled do dalekého okolí. Jejich průvodci je ještě provedli pracovištěm denzitometrie a zavedli je i do ambulantních a terapeutických prostor moderní psychiatrie a psychoterapie s krásným atriem.

Dárek k svátku seniorů

Nemocnice na tento den pozvala seniory z města i okolí - při příležitosti jejich dnešního svátku seniorů – a také bývalé zaměstnance nemocnice. Mnozí z nich netajili své překvapení: „Hodně se to tu zlepšilo, nevycházíme z údivu,“ uvedly dvě ženy, které zde kdysi byly „jako doma“. Naopak, starší manželé od Litomyšle tu byli poprvé: „Dlouhodobě jsme tuhle návštěvu plánovali a moc jsme se těšili, je to tu perfektní a jsme moc spokojeni.“

Ve vestibulu nemocnice je ještě čekaly různé ukázky péče: na požádání zde sestřičky z odborných ambulancí měřily krevní tlak a hladinu krevního cukru, poradily, jak předcházet dekubitům, představily odbornou poradnu lékaře osteologické ambulance, předaly informace k vyšetření osteoporózy a pozvánku na denzitometrické vyšetření. Seznámily veřejnost s dobrovolnickým programem ve všech nemocnicích Nemocnice Pardubického kraje a představily Nadační fond zakladatele nemocnice Valentina Oswalda Ottendorfera. Více na www.nadacnifond-ottendorfer.cz

Roman Línek: Více takových mecenášů

Den otevřených dveří ke 130. výročí založení Svitavské nemocnice zaštítil 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který se přijel podívat: „Je důležité si připomínat, že na začátku nemocnice vznikla z charitativního počinu soukromé osoby. Valentin Oswald Ottendorfer je silný příklad pro další následovníky v dnešní době.“

Roman Línek také zdůraznil souvislost veřejných akcí nemocnic s projektem Přátelská nemocnice. „Jsme ještě hodně dlužni rozvoji péče v nemocnicích v mezilidském slova smyslu. Jsem rád, že jsme postoupili dál a naše krajské nemocnice svými aktivitami směřují k větší úctě k pacientovi a k respektování jeho potřeb. Rozvíjíme také práci s dobrovolníky a v poslední době jsme společně s Východočeskou galerií v Pardubicích položili základ projektu, který zapojuje umění do nemocničního prostoru. Takové prostředí pak lidi netraumatizuje, naopak, nacházejí společný přátelský prostor.“

Valentin Oswald Ottendorfer

Tento svitavský rodák se po svém studiu ve Vídni účastnil v bojích za odstranění absolutismu na pražských barikádách v revolučním roce 1848. V Rakousko-Uhersku se stal osobou nežádoucí a po své emigraci do Ameriky se usadil v New Yorku, kde se nadále vzdělával, tvrdě pracoval a část svého života řídil New York Staats-Zeitung. Zisky z prosperity tohoto podniku využíval nejen k jeho dalšímu rozvoji a rozšiřování, ale k bohaté nadační a charitativní činnosti v New Yorku i ve svém rodném městě – ve Svitavách.

Dopisem se šekem věnoval roku 1883 sumu 6 000 zl. na vybudování základů nové nemocnice. Autor návrhu budovy profesor Gruber navrhl dvě varianty, zvítězila ta dražší - za 60 tisíc zl. V. O. Ottendorfer měl zájem na tom, aby se pro nemocné a nemohoucí postavila nová nemocnice s novým pavilonem a na stavbě se podílel 30 000 zl. 29. srpna 1886 se za jeho přítomnosti nová nemocnice otevřela.

Na samém začátku měla kapacitu 24 lůžek a zahrnovala infekční, chirurgické a interní oddělení se dvěma místnostmi pro ošetřovatele. Vedle hlavní budovy se nacházela budova hospodářského zázemí a márnice. Posléze byla kapacita nemocnice rozšířena.

In: Kronika města Svitavy, 2006.

Na požádání poskytneme další podklady z historie. Najdete je také na www.nadacnifond-ottendorfer.cz  

Další aktuality

S chirurgickým robotem už se operuje

7. května 2024

V Pardubické nemocnici se na konci minulého týdne uskutečnila první operace využívající robotického operačního systému da Vinci Xi. Zdejší lékaři tak už například zvládli úspěšně odoperovat pokročilý nádor tlustého střeva. Samotná operace trvala přes pět hodin. Všichni čtyři pacienti, které chirurgové zatím operovali s pomocí robota, se rychle zotavují. Část už jich je v domácím léčení.

Běh pro miminka do dlaně

24. dubna 2024

Oddělení intermediární péče o novorozence Pardubické nemocnice se potřetí připojí k charitativní akci neziskové organizace Nedoklubko. Běh a procházka pro Miminka do dlaně podporuje rodiče předčasně narozených dětí na jednotkách intenzivní a intermediární péče 27 českých perinatologických center. Pardubičtí zdravotníci natočili video. Zúčastnit se může i veřejnost. Aktivní účastí v projektu mohou lidé podpořit vybrané perinatologické centrum.

Společné komuniké Pardubického kraje, Nemocnice Pardubického kraj a lékařského odborového klubu

19. dubna 2024

Na základě dohody hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a předsedy Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martina Engela se ve čtvrtek 18. dubna uskutečnilo společné jednání vedení kraje a Nemocnice Pardubického kraje se zástupci LOK jednotlivých nemocnic. V průběhu jednání byly debatovány všechny požadavky lékařů.