Nechali si operovat ucho v přímém přenosu

Nechali si operovat ucho v přímém přenosu
21. března 2016
Šest dětských i dospělých pacientů, kteří mají nějakou formu chronického středoušního zánětu bylo aktivními účastníky letošního kurzu odborníků z oblasti ORL, který se konal ve Svitavské nemocnici a přijeli na něj odborníci z celé České republiky.

Ve dnech 17. a 18. března se pacienti nechali operovat „v přímém přenosu“. „Smyslem a účelem operace je vyléčit chronický zánět a případně provést operaci na zlepšení sluchu, který už byl zánětem poškozen,“ vysvětlil primář ORL Svitavské nemocnice MUDr. Libor Sychra. Ten pozval největší odborníky do Svitavské nemocnice už po desáté.

„Pro lékaře pracující v ORL ambulanci a začínající lékaře byl seminář užitečný tím, že viděli počáteční stadia chronického zánětu středouší, kdy včasná indikace k operačnímu výkonu může zamezit dalšímu rozvoji zánětu s případným poškozením sluchu,“ vysvětluje Libor Sychra a dodává: „Lékaři z lůžkových oddělení se zase seznámili se základními typy operací středního ucha při chronickém středoušním zánětu, s operačními přístupy a s komplikacemi chronického zánětu, které je třeba řešit na lůžkových odděleních.“

Kurzu se účastní pravidelně až 30 ORL lékařů z celé České republiky. Jsou mezi nimi jak lékaři začínající, tak zkušení odborníci. Všichni mají možnost během operací diskutovat on-line přímo s operujícím lékařem. Účastníci kurzu vidí obraz z operačního mikroskopu přímo v přednáškové místnosti a aktuálně mohou reagovat v průběhu celé operace. To je umožněno přímým spojením operačních sálů s přednáškovou místností formou videokonference, kterou pro Svitavskou nemocnici zajistila specializovaná firma ORCZ z Moravské Třebové. Právě tato forma vzdělávání má pro lékaře velký praktický význam a je lékaři hojně využívána.  

„Pro Svitavskou nemocnici je kurz významný v tom, že jsme schopni i jako okresní nemocnice takovou organizačně náročnou akci zvládnout, že postgraduální vzdělávání lékařů nemusí být jen výsadou klinických pracovišť,“ uvedl ředitel Svitavské nemocnice MUDr. Pavel Kunčák. „A pro veřejnost je to dobrá zpráva v tom, že na ORL oddělení ve Svitavách jsou lékaři dobře obeznámeni s touto problematikou a jsou schopni se kvalitně postarat o naše nemocné, od včasné diagnostiky až po operační léčbu chronického zánětu,“ dodal Libor Sychra.  

Zdenka Hanyšová Celá

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.