Nemocnice Pardubického kraje zakazuje od 5. do 13. ledna 2023 návštěvy

Nemocnice Pardubického kraje zakazuje od 5. do 13. ledna 2023 návštěvy
4. ledna 2023
Společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. zavede od čtvrtka 5. do pátku 13. ledna 2023 ve všech svých pěti nemocnicích plošný zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a zvýšenému počtu hospitalizovaných pacientů v souvislosti s respiračními onemocněními, rozhodla dnes Epidemiologická komise Nemocnice Pardubického kraje o zákazu návštěv hospitalizovaných pacientů, a to zejména s ohledem na ochranu pacientů a personálu nemocnic. Omezení je dočasné a krátkodobé. Pokud bude vývoj situace příznivý, budou návštěvy k pacientům moci bez omezení opět od příštího víkendu.

Výjimku z omezení mají návštěvy u dětských pacientů, osob se sníženým intelektem a doprovod u porodu. Po předchozí domluvě s primářem či ošetřujícím lékařem mohou návštěvy i nadále k pacientům v terminálním stadiu nemoci a v individuálních případech i tam, kde přítomnost návštěvy pomáhá v léčebném procesu. Vždy je však nutné, aby nikdo z výše uvedených nevykazoval známky respiračního onemocnění a všichni byli vybaveni ochranou nosu a úst.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.