Nová psychiatrie ve Svitavách je připravena na přívětivou péči

Nová psychiatrie ve Svitavách je připravena na přívětivou péči
16. února 2015
Svitavy – Pardubický kraj letos zprovozní dvě významné stavby v oblasti zdravotnictví. Zatímco Multioborový pavilon v Pardubicích se otevře za několik týdnů, modernizace a dostavba psychiatrického oddělení ve Svitavách je hotová. Stavbu a vybavení v celkové hodnotě přes 109 milionů korun předali dnes hejtman Martin Netolický a 1. náměstek Roman Línek spolu se zástupci stavebních firem do užívání Nemocnici Pardubického kraje.

„Investovat do výstavby ve Svitavské nemocnici a právě do psychiatrického oddělení bylo strategické rozhodnutí kraje. Potřebovali jsme zvýšit kapacitu v tomto oboru, která byla nedostatečná právě ve východní části našeho regionu," vysvětlil hejtman Martin Netolický. „Česká republika je v posledních desetiletích kritizována mezinárodními organizacemi za podceňování psychiatrické péče. Modernizace a dostavba tohoto oddělení je naší dílčí odpovědí na tuto výzvu. Podmínky původní psychiatrie ve Svitavské nemocnici byly naprosto nevyhovující a je dobře, že se tato situace rekonstrukcí radikálně mění. Navíc se chystáme předložit i novou krajskou koncepci psychiatrické péče," dodal 1. náměstek hejtmana Roman Línek zodpovědný za zdravotnictví.

Pro psychiatrické oddělení je nyní připravena modernizovaná historická budova bývalého kláštera Redemptoristů a navazující nová moderní přístavba. Oproti minulosti tu bude o 30 lůžek více. „Zvlášť je umístěna otevřená lůžková část pro 30 pacientů a vedle toho tu nyní máme také uzavřené oddělení pro 25 lidí. K tomu jsou tu k dispozici dvě psychiatrické a dvě psychologické ambulance," informoval ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. Máme podmínky pro moderní péči „Významným posunem je pro nás zejména vybudování zázemí pro skupinovou terapii, psychoterapii a zájmové dílny," zdůraznila primářka psychiatrického oddělení Zdeňka Kovářová. Kromě toho zde bude i denní stacionář, kam mohou pacienti docházet nebo dojíždět jako třeba do zaměstnání, a přitom spát v domácím prostředí. „Cílem je komplexní psychiatrická péče zahrnující krizovou intervenci, léčbu ústavní, ambulantní, i formou stacionáře a psychoterapeutických skupin," dodala primářka.

Důraz na zachování důstojnosti nemocných Psychiatrické oddělení Svitavské nemocnice nyní pacientům nabídne nejen moderní prostředí, ale i péči. „Při léčení klademe důraz na zachování důstojnosti nemocných. Snažíme se získat jejich důvěru a motivujeme je k podílení se na vlastní léčbě. Respektujeme odlišnosti a zvyklosti pacientů a vedeme je k toleranci mezi sebou navzájem," řekla primářka a pokračovala: „Snažíme se o to, aby z našeho přístupu bylo patrné, že je pro nás pacientův problém důležitý a snažíme se ho také s ním společně řešit." Na léčbě a řešení problémů pacientů se však nepodílejí pouze psychiatři. „Je zde velmi dobrá spolupráce mezi lékařským a nelékařským personálem, psychology, lékaři a sestrami somatických oborů, se sociální pracovnicí, nutriční terapeutkou, se sestrou pro ošetřování chronických ran a defektů nebo diabetickou sestrou. Tuto spolupráci, nekonfliktní vztahy personálu a klidné a pohodové prostředí považujeme za nutný předpoklad k úspěšné léčbě našich pacientů," uvedla primářka Kovářová.

Historie se neztrácí v dotyku s modernou Architekti Jaromír Homolka a Michal Franěk se museli vypořádat se skloubením moderních technologií a klasickou podobou historické budovy. Jejich přístup dokumentuje například podoba nových oken v budově bývalého kláštera. Volnější ruku pak měli v části, která je zcela nová a odráží historickou červenou budovu ve svých oknech a plášti. Obě křídla spolu sousedí a vytvářejí příjemné venkovní atrium, které zvláště v teplejších měsících nabídne pěkný pohled na zahradní zeleň i potřebný odpočinek.

Fakta:

  • Celková cena včetně DPH: 109 669 418 Kč
  • Cena za stavbu včetně DPH: 99 410 181 Kč
  • Předpokládaná dotace EU: 86 000 000 Kč

Stavbu provedlo sdružení firem:

  • Energie – stavební a báňská a.s.
  • Kladno PRIMA spol. s r.o., Hradec Králové

Videa:

Další aktuality