Nový trend: Jako doprovod dítěte při hospitalizaci se čím dál tím více objevují muži

Nový trend: Jako doprovod dítěte při hospitalizaci se čím dál tím více objevují muži
Foto: Dětské a novorozenecké oddělení Svitavské nemocnice.
15. září 2023
Každé dítě, které se ocitne v nemocnici, má právo na to, aby tu s ním mohl být někdo blízký. „Ve většině případů je to jeden z rodičů,“ uvedla Ludmila Pospíšilová, primářka dětského a novorozeneckého oddělení Svitavské nemocnice, kde za posledního půl roku zaznamenali nový trend.

„Pozorujeme, že čím dál tím víc se jako doprovod dítěte při jeho hospitalizaci objevují muži. Dříve to bývaly spíše výjimky, dnes je to celkem běžné,“ konstatovala Ludmila Pospíšilová.

Kdo může být s dítětem v nemocnici?

„Je vidět, že maminky své partnery do péče o děti více zapojují,“ sdělila primářka, podle níž důvody tohoto stavu mohou být různé. „Některé maminky se starají doma o další děti. Nebo má muž možnost využít home office, tak místo z domu pracuje z nemocnice,“ poznamenala Ludmila Pospíšilová a dodala, že s dítětem může být v nemocnici i jeho babička, dědeček nebo také opatrovník či pěstoun.

Právo na nepřetržitou přítomnost blízkého člověka má dítě a mladý člověk po celou dobu hospitalizace, a to až do svých osmnáctých narozenin. „Ve většině případů je tato možnost pro všechny strany výhodná,“ řekla primářka dětského a novorozeneckého oddělení Svitavské nemocnice.  

Společný cíl: rychlý návrat do domácího prostředí

Pobyt ve zdravotnickém zařízení může pro děti i jejich blízké představovat psychickou zátěž. „Proto je naším společným cílem co nejrychleji zlepšit zdravotní stav pacientů, aby se mohli brzy vrátit do domácího prostředí,“ sdělila Ludmila Pospíšilová. „Určitě je dobré, když mají děti u sebe někoho blízkého. Ten většinou ví, co dítě potřebuje nebo co na něj platí. Společně pak můžeme lépe pracovat na tom, aby se co nejvíce zkrátila ošetřovací doba v nemocnici,“ sdělila primářka, která v minulosti zažila období, kdy návštěvy na oddělení byly možné jen dvakrát týdně. „Někdy se stávalo, že maminka přišla a své dítě viděla jen přes zasklené okno zavřených dveří, aby ji dítě nevidělo a neplakalo,“ zavzpomínala Ludmila Pospíšilová.

Nová generace rodičů více diskutuje

Podle jejích slov i většina rodičů kvituje, že může být v nemocnici se svým dítětem. „U dětí do šesti let vycházíme vstříc všem zájemcům. V případě dětí nad šest let se o to maximálně snažíme, ale záleží na aktuální lůžkové kapacitě,“ podotkla primářka dětského a novorozeneckého oddělení Svitavské nemocnice.

Ta si všimla, že v současné době rodiče se zdravotníky častěji diskutují o způsobu a průběhu léčby. „Mám pocit, že nám vyrostla nová generace rodičů, kteří mají k dispozici značné množství informací z různých zdrojů. Většina z nich už se narodila po sametové revoluci, a tak je jejich přístup jiný, než byl u mé generace. U nás platilo, že co řekl zdravotník, bylo rodinou respektováno. Teď, pokud někomu z blízkých navrhovaný způsob či průběh léčby nesouzní s informacemi, které někde získal a je přesvědčen o tom, že je správný, klidně zamíří do jiného zdravotnického zařízení. Ale je to samozřejmě jeho právo a je třeba ho respektovat,“ dodala Ludmila Pospíšilová. 

Pobyt v nemocnici hradí zdravotní pojišťovna rodičům hospitalizovaných dětí pouze do šesti let. U rodičů starších dětí je to zpravidla možné až po schválení jejím revizním lékařem. Jinak si rodiče ubytování a stravu platí sami.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.