O rozvoji psychiatrické péče jednali ve Svitavách

O rozvoji psychiatrické péče jednali ve Svitavách
8. června 2015
Hosté psychiatrické konference ve Svitavách si

Hosté psychiatrické konference ve Svitavách si včetně našich předních odborníků v oboru psychiatrie si 27. května prohlédli modernizovaný areál psychiatrického oddělení Svitavské nemocnice. Jednu z nových terapeutických dílen využili pro jednání výjezdního zasedání výboru České psychiatrické společnosti ČSL - JEP.

Na dopolední konferenci Jak dál v psychiatrické péči v naší zemi, kraji, regionu Martin Hollý, předseda České psychiatrické společnosti a ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice s informacemi o stavu reformy psychiatrické péče v České republice od. O připraveném návrhu koncepce psychiatrické péče v Pardubickém kraji informoval Petr Hejzlar, zástupce primáře psychiatrického oddělení Pardubické nemocnice. Se třetí přednáškou vystoupila Zdeňka Kovářová, primářka psychiatrického oddělení Svitavské nemocnice a hovořila na téma Moderní psychiatrická a psychoterapeutická péče ve Svitavské nemocnici - historie, vize a cíle.

Celostátní setkání odborníků v psychiatrii a psychoterapii ve Svitavách zahájil 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který spolu s hejtmanem Martinem Netolickým akci zašttil. Připomněl, že již čtvrt roku je v provozu areál, kde kraj s pomocí evropských fondů investoval přes 113 milionů korun do modernizace a přístavby psychiatrického oddělení nemocnice, které má sloužit celé východní části kraje. Připustil, že psychiatrie byla v České republice dosud zanedbávanou popelkou mezi medicínskými obory.

„To by se mělo změnit, věřím, že nová koncepce Ministerstva zdravotnictví přinese změny a finance na jejich realizaci,“ řekl Línek a pokračoval: „Ani jako kraj nechceme stát stranou. I proto jsme zadali zpracování koncepce oboru na krajské úrovni. Rada kraje se tímto tématem bude zabývat v červnu.“

Další aktuality