Oprava kanalizace, další parkovací místa a nová zeleň

Oprava kanalizace, další parkovací místa a nová zeleň
29. března 2015
Vedení Svitavské nemocnice uvítalo aktivitu města Svitavy, která souvisí s rekonstrukcí areálu kina Vesmír a divadla Trám. Jedná se o úpravu venkovních ploch, které přiléhají ke kinu a sousedí s nemocnicí. Díky investici Pardubického kraje bude při této příležitosti opravena kanalizace nemocnice a vzniknou i nové parkovací plochy.

„V loňském roce jsme kvůli špatné kanalizaci měli v nemocnici dvakrát vytopené sklepy, kde jsou šatny našich zaměstnanců a sklad materiálu," uvedl ředitel nemocnice Pavel Kunčák. Dodal, že pro nemocnici je rekonstrukce kanalizace prioritní, protože je dle kamerových zkoušek významně poškozená kořeny topolů. „Pokud bychom kanalizaci v součinnosti s akcí města neřešili, hrozilo by, že bychom museli při dalším zaplavení sklepů rozkopat již hotové úpravy, které teď město provádí," vysvětlil ředitel.

Také proto budou v prostoru mezi kinem a nemocnicí poslední březnový víkend pokáceny topoly. V jejich místě budou vysazeny nové stromy. „Topoly jsou již letité, z dendrologického hlediska jsou nevhodné v obytné zóně a u nemocnice, protože jsou silně alergenní." Vzniknou také dvě části dalšího parkoviště. Jedna bude volně přístupná z komunikace ke kinu (tuto část bude financovat město). „Druhou část se 33 místy plánujeme využít pro zaměstnance a hospitalizované pacienty." vysvětlil Pavel Kunčák.

Nedílnou součástí celé akce je výsadba nové zeleně, která plně nahradí pokácené stromy. Investorem a stavebníkem je Pardubický kraj. Studie dopravního řešení se naplňuje Město Svitavy ve spolupráci s nemocnicí a dalšími subjekty v roce 2013 zadalo zpracování studie řešení dopravní situace v širším okolí nemocnice. Výsledkem bylo řešení, které se postupně naplňuje. Veřejnost proto může už od podzimu 2014 využít 30 nových míst na rozšířeném parkovišti před poliklinikou. Upraveny jsou obslužné chodníky a místa pro výsadbu zeleně. Další nová místa jsou na druhé straně nemocnice v ulici U Stadionu.

Na obou akcích spolupracovala nemocnice s městem Svitavy, které má část pozemku v majetku. Více než dvě desítky parkovacích míst pro veřejnost vznikly také jako součást stavby areálu psychiatrie. Možnosti parkování jsou také v ulici U Stadionu, blíže stadionu, kde je dostatek neplacených parkovacích míst.

Zdenka Hanyšová Celá

Další aktuality