Pacientů s Alzheimerovou nemocí přibývá, jednotný postup pro diagnostiku a léčbu ale zatím neexistuje

Pacientů s Alzheimerovou nemocí přibývá, jednotný postup pro diagnostiku a léčbu ale zatím neexistuje
20. března 2023
V České republice žije 140 tisíc pacientů s demencí, z toho 60 % z nich má Alzheimerovu nemoc. „Většina pacientů s Alzheimerovou nemocí je ve věku 75 až 89 let a stále jich přibývá,“ řekla geriatrička Astrid Matějková, která působí při Geriatrickém centru Pardubické nemocnice.

70 % lidí se diagnózy dočká až v pokročilé fázi nemoci

„Nedávná analýza Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky uvádí, že zhruba 70 % lidí se diagnózy dozví až v pokročilé fázi nemoci, kdy už je těžké člověku pomoci dostupnou léčbou její průběh zpomalit,“ sdělila Astrid Matějková.

„Současná geriatrická medicína usiluje o co nejdelší zachování přiměřené tělesné a duševní aktivity pacientů a odvrácení ztráty soběstačnosti,“ poznamenala lékařka Geriatrického centra Pardubické nemocnice.

Jak se projevuje syndrom geriatrické křehkosti?

Mnoho pacientů s Alzheimerovou nemocí trpí syndromem geriatrické křehkosti. „Ten se projevuje mimo jiné nechtěným úbytkem tělesné hmotnosti alespoň o 4,5 kilogramu za rok, subjektivně vnímanou únavou, vyčerpaností, svalovou slabostí, nízkou hodnotou stisku ruky a pomalou chůzí,“ podotkla Astrid Matějková, podle níž jsou běžné i další závažné komplikace spojené s výskytem jiných chorob.

Problémem je, že v České republice dosud neexistuje jednotný doporučený postup pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci. „Ani doporučení jednotlivých odborných společností nejsou vždy v souladu,“ upozornila lékařka Geriatrického centra Pardubické nemocnice.

Co je cílem Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc?

„Lékařů specializujících se na demence je nedostatek. Většina z nich pracuje v nemocnicích. V ambulantní praxi je péče o pacienty s demencí finančně i časově náročná. Pacienti zůstávají často nediagnostikovaní a léčba bývá zahájena pozdě,“ pokračovala Astrid Matějková, jež je zároveň praktickou lékařkou a členkou týmu, jenž se podílí na tvorbě doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch pro Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc při ministerstvu zdravotnictví. „Cílem je mimo jiné definovat role, kompetence a dostupnost jednotlivých specialistů, ale také systém diagnostiky, léčby i úhrad jednotlivých úkonů a možností předepisovat léky,“ shrnula geriatrička Geriatrického centra.

To v prostorách Pardubické nemocnice uspořádalo workshop, jehož záměrem bylo zmapovat regionální dostupnost zdravotní péče při souběhu Alzheimerovy choroby a podobných onemocnění. „Byl určen specialistům, kteří se v Pardubickém kraji o tyto pacienty starají. Především geriatrům z ambulancí i lůžkových oddělení, lékařům z lůžek následné péče, neurologům a psychiatrům. Věříme, že tato setkání přispějí k optimalizaci sítě služeb pro pacienty s Alzheimerovou nemocí v Pardubickém kraji,“ prohlásil primář Geriatrického centra Pardubické nemocnice Vojtěch Mezera.

„Jsme moc rádi, že se na akci sešla celá řada zajímavých podnětů a postřehů z praxe,“ uzavřela lékařka Geriatrického centra Pardubice Zuzana Valešová, která měla na starost organizaci celé akce.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.