Počet nemocných dětí stoupá. Rostou hospitalizace i návštěvy na pohotovosti

Počet nemocných dětí stoupá. Rostou hospitalizace i návštěvy na pohotovosti
21. prosince 2022
Dětská oddělení Nemocnice Pardubického kraje zaznamenávají zvýšený počet pacientů s respiračními onemocněními. Jde především o RS viry a chřipku typu A. Rostou jak počty hospitalizovaných dětí, tak kontakty v ambulancích a na pohotovosti. Prosíme pacienty, doprovod i návštěvy, aby dodržovali doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Přestože pro zimní období je výskyt respiračních onemocnění typický, letošní situace úplně typická není. Dva roky omezeného kontaktu se, zdá se, projevují zejména v dětských kolektivech.  Počet nemocných dětí v Nemocnici Pardubického kraje, tedy na odděleních v Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Chrudimi a ve Svitavách, totiž roste.

V nemocnici jsou hospitalizované především malé děti

Potvrzuje to i primář dětského a novorozeneckého oddělení Orlickoústecké nemocnice Luděk Ryba. „Jde o kojence, ale i předškolní a školní děti. Nejvíc hospitalizovaných je dětí do 2 let s dýchacími potížemi. Dosud převažovaly RS viry, děti bývají hodně dušné, ale v poslední době se přidává také chřipka, hlavně forma A. Dost často k nám přicházejí pacienti, co mají souběžně dvě infekční onemocnění – RS virové a chřipku. Stranou se zatím drží covid, ten momentálně není nijak masivní,“ řekl Luděk Ryba. „Vypadá to, že v době lockdownu si populace obecně odvykla na běžné viry. Proto nyní nemoci, jako ty RS virové či chřipka, mají těžší průběh,“ podotkl primář dětského a novorozeneckého oddělení Orlickoústecké nemocnice, které má v současné době plnou kapacitu.   

To platí i v případě dětského a novorozeneckého oddělení Pardubické nemocnice. „Na jednotce intenzivní péče máme už čtrnáct dní plný stav obsazených lůžek. Pokud se uvolní, jde o jednotky a velmi rychle se zase zaplní,“ sdělil primář Marian Šenkeřík.

V Chrudimi se kromě RS virů a chřipky objevuje i streptokoková angína

„Už asi 4 až 6 týdnů zaznamenáváme v dětské populaci výraznou nemocnost. Projevuje se jak na dětské pohotovosti, kde jsme jen za jediný víkendový den vyšetřili 52 pacientů, tak i na dětském oddělení Chrudimské nemocnice. Nemocné jsou děti hlavně v kojeneckém věku, ale také ty větší. Dominují tři typy onemocnění – RS virová, chřipka typu A a větší děti mají také streptokokové angíny, což je chrudimské specifikum. Ve večerních a nočních hodinách přicházejí na lůžkové oddělení Chrudimské nemocnice rovněž děti se záněty průdušek, zápaly plic či laryngitidou,“ uvedl primář dětského a novorozeneckého oddělení Chrudimské nemocnice David Kasal.

Zvýšený počet pacientů registrují i v nemocnici ve Svitavách

„Počet nemocných dětí se navyšuje v posledních 2 až 3 týdnech. Ať už v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost, kde je denně ošetřeno až 60 pacientů, tak dětí, které navštíví lékařskou pohotovostní službu, kde rovněž zaznamenáváme zvýšený počet pacientů,“ sdělila Zuzana Trávníčková, lékařka dětského a novorozeneckého oddělení Svitavské nemocnice. „Na dětském oddělení jsou to hlavně děti do 3 let, a to především s horečkami a infekty dýchacích cest, jako jsou zápaly plic či záněty průdušek. Z vyšetření můžeme vyčíst, že původcem je především RS virus a virus chřipky,“ uvedla Zuzana Trávníčková.

Návštěvy nemocnice zatím neomezuje. „Chtěli bychom však apelovat na zdravý rozum a poprosit blízké a kamarády našich dětských pacientů, aby návštěvy v této epidemiologické situaci pečlivě zvážili,“ poznamenala lékařka dětského a novorozeneckého oddělení Svitavské nemocnice. S tím souhlasí i ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubického kraje Lucie Bareková. „Omezit kontakty v nemocnici na nutné minimum a nosit při návštěvě nemocničního areálu ochranu nosu a úst je to nejmenší, co pro sebe i své okolí můžeme za současné epidemiologické situace sami aktivně udělat. Pokud na sobě lidé pozorují příznaky respiračního onemocnění, nebo se jakýmkoli způsobem necítí dobře, měli by návštěvu v nemocnici vynechat úplně,“ říká a upozorňuje na doporučení hlavní hygieničky Pavly Svrčinové o nošení ochranných pomůcek, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví už v listopadu.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.