Přesunutí ambulancí ORL, interní odborné ambulance a pohotovosti

Přesunutí ambulancí ORL, interní odborné ambulance a pohotovosti
2. srpna 2019
Budova polikliniky Svitavské nemocnice prochází v současné době rekonstrukcí. Z toho důvodu se některé ambulance a další pracoviště přesouvají do jiných prostor, a to buď v rámci budovy polikliniky, nebo i mimo ni. 

Od pondělí 5. srpna bude přesunut provoz ORL ambulancí z přízemí budovy polikliniky na zrekonstruované pracoviště v přízemí hlavní budovy (I). Vstup do nového prostoru ORL ambulancí se nachází naproti vstupu do objektu lůžkového pavilonu oddělení ORL (D). Interní odborná ambulance je přesunuta z přízemí budovy polikliniky do 2. patra budovy rehabilitace (H). Lékařská pohotovostní služba pro dospělé je přesunuta z přízemí budovy polikliniky do přízemí hlavní budovy (A).    

Pacienty a návštěvníky proto prosíme, aby věnovali zvýšenou pozornost značení v areálu nemocnice. O dalších změnách a přesunech souvisejících se stavebními pracemi budeme včas informovat.