S neslyšícími se domluvíme bez bariér

S neslyšícími se domluvíme bez bariér
12. srpna 2014
Svitavská nemocnice už poskytuje svým pacientům novou službu – on-line tlumočení do znakového jazyka. Odstraňujeme tak jednu velkou bariéru při komunikaci s neslyšícími. „Organizace APPN nám bezplatně zapůjčila tablet a naše nemocnice tak získala statut Bezbariérová nemocnice pro neslyšící," uvedla Markéta Nemšovská.

Tablet je k dispozici na interní JIP, odkud si jej mohou kdykoliv zapůjčit všechna pracoviště nemocnice. Neslyšící se o této možnosti dozvědí z informace na samolepce, která na službu viditelně upozorňuje. Tlumočení si vyžádá pacient sám, nebo o ni požádá personál. Do tabletu napíše SMS o potřebě tlumočení a odešle ji do tlumočnické agentury, která je neustále na příjmu. Tlumočnice se připojí buď okamžitě, nebo v krátkém dohodnutém čase prostřednictvím web kamery. „S tabletem a jeho použitím i se samotným způsobem tlumočení jsme seznámili staniční sestry na konci července a od srpna službu již nabízíme," doplnila Markéta Nemšovská. Sestra nebo lékař hovoří u tabletu a tlumočnice sdělení pacientovi znakuje a zpět překládá. Je možné oskenovat a poslat dokument, např. informovaný souhlas, a nechat ho přeložit do znakové řeči."

Cílem projektu Bezbariérové ​​nemocnice pro neslyšící je usnadnit lékařům komunikaci s neslyšícími. Diky České televizi, která pro nás uspořádala jeden ze svých Adventních koncertů, jsme mohli zakoupit více než 100 tabletů a darovat je do vybraných nemocnic. Lékaři si novou službu moc pochvalují. S našimi tlumočníky se mohou spojit přes webkameru prakticky nonstop. Ještě jednou děkujeme divákům České televize, kteří sbírku podpořili", uvedla Marie Horáková, ředitelka neziskové organizace APPN - Agentura pro neslyšící.

Zdenka Hanyšová Celá
Více o službě na: http://www.appn.cz/homepage/post/43