Setkání odborníků v psychiatrii a psychoterapii

Setkání odborníků v psychiatrii a psychoterapii
5. května 2015
27. května 2015 se uskuteční setkání odborníků v psychiatrii a psychoterapii spojené s prohlídkou nově otevřeného modernizovaného Oddělení psychiatrie a psychoterapie ve Svitavské nemocnici.

Setkání bude spojené s uzavřeným výjezdním zasedáním výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České psychiatrické společnosti, otevřeným odborným seminářem o psychiatrické péči v ČR ve 3. tisíciletí a výše zmíněnou prohlídkou oddělení. 

Další aktuality