Svitavská nemocnice si z Jihlavy odvezla cenu Bezpečná nemocnice

Svitavská nemocnice si z Jihlavy odvezla cenu Bezpečná nemocnice
23. ledna 2015
Se svými dvěma projekty na téma Bezpečná péče o seniory se Svitavská nemocnice umístila na předních místech v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice 2014. Za projekt paliativní péče získala třetí ocenění a za vzdělávání pracovníků v péči o seniory vybojovala pěkné páté místo. Soutěž  vyhlásil Kraj Vysočina loni již po sedmé. Ceny převzala náměstkyně ošetřovatelské péče  Markéta Nemšovská na vyhlášení a předání cen 22. 1. v Horáckém divadle v Jihlavě.

Třetím místem oceněným  projektem je prezentace postupů, které vycházejí z paliativní péče a které zavedlo pracoviště LDN při péči o pacienty v konečném stádiu nemoci. „Představili jsme změny, které zavedení těchto přístupů přineslo našim pacientů a jejich rodinám. Mnohé se změnilo v samotném provozu oddělení a v přístupu zaměstnanců," vysvětlila Markéta Nemšovská.

„Velmi dobře se umístilo i další vzdělávání zdravotníků v péči o seniory, které jsme u nás uskutečnili zážitkovým učením s pomocí "oblečku stáří". Proškolení zaměstnanci měli možnost si na vlastní kůži v oblečku stáří vyzkoušet omezení, kterým senioři čelí. Zdravotníci se tak lépe dokáží připravit na odlišnosti, která s sebou péče o pacienty ve vyšším věku přináší," dodala Nemšovská, která vede ošetřovatelskou péči ve Svitavské nemocnici.

Zdenka Hanyšová Celá

Další aktuality