U nelékařských profesí v nemocnici přibývají muži

U nelékařských profesí v nemocnici přibývají muži
14. března 2023
Mezi největší zaměstnavatele ve Svitavách patří – pro někoho možná trochu překvapivě – i Svitavská nemocnice. Jak to zde aktuálně vypadá s volnými pracovními pozicemi, zejména u nelékařského zdravotnického personálu? Nejen o tom jsme hovořili s náměstkyní ošetřovatelské péče Svitavské nemocnice PAVLOU ANGELOVOU.

Jaké volné pracovní pozice v současné době ve Svitavské nemocnici nabízíte?

Aktuální pracovní nabídky jsou k dispozici na našich webových stránkách zde. Kromě lékařů v současné době hledáme i nelékařský zdravotnický personál, což jsou například sestry, laboranti či radiologičtí asistenti. Poptávka po těchto profesích je vysoká po celé republice a prakticky neustálá. Na momentální situaci se snažíme reagovat různými speciálními aktivitami.

Jakými?

Například pro studenty 5. nebo 6. ročníku lékařské fakulty jsme připravili projekty Den mediků a Lékařem na zkoušku. Jde o jedinečnou stáž, během které se medici intenzivně zapojí do chodu oddělení a poznají reálné fungování nemocnice. Pokud chtějí zažít běžný pracovní den zdravotní sestry na vybraném oddělení, mohou se zúčastnit Dne se sestrou.

Jak vypadá takový běžný pracovní týden zdravotní sestry?

Záleží na rozvrhu služeb. Nepracujeme systémem jeden týden noční směny a druhý denní, to by ani nešlo. Nástup do práce se na jednotlivých odděleních liší, ale bývá to mezi šestou a sedmou hodinou. Pak závisí na tom, jak dlouhou směnu sestra má. Nejdelší je dvanáctihodinová.

Pozorujete nějaký trend v zaměstnávání zdravotnického personálu?

U některých nelékařských profesí na místech, kde se dříve objevovaly takřka výhradně ženy, začínají ve větší míře působit i muži. Je ale pravdou, že stále dominují ženy. V poslední době přibývá těch, co mají pro začátek zájem o částečné pracovní úvazky. To je typické například u personálu, který se vrací do práce po rodičovské dovolené nebo byl určitou dobu mimo obor a nyní se rozhodl ke své profesi vrátit. Jsme si vědomi toho, že takové návraty nemusí být jednoduché. Proto se snažíme o to, abychom tento proces budoucím kolegům co nejvíce usnadnili. Nabízíme například možnost strávit den na vybraném oddělení pod odborným dohledem. S touto praxí máme dobré zkušenosti. Je vidět, že řada z nich tuto pomoc velmi kvituje. Stejně tak i fakt, že výběr vhodného oddělení pro nástup do pracovního poměru je možné upřesnit či zkonzultovat na ústním pohovoru.    

Asi každého zajímá, v jakém prostředí bude pracovat. Svitavskou nemocnici čeká velká rekonstrukce, v posledních letech prochází postupnou modernizací. Personál pracuje s novými přístroji. Je to spíše výhoda nebo komplikace?

Zdravotnictví obecně prochází velkými změnami, ke kterým samozřejmě patří modernizace zdravotnických přístrojů, ale také zdravotnických pomůcek. Vybavení nemocnice těmito moderními pomůckami a přístroji zlepšuje péči o nemocného. Věřím, že většina lékařů i sestřiček, které v naší nemocnici pracují 20 a více let, by při vzpomínce na to, jaké jsme tehdy používali pomůcky, potvrdila i mé tvrzení, že nám práci ulehčují.

Je těžké se s novými přístroji naučit?

Je to jako s každým jiným přístrojem v běžném životě. Někdo je technicky zdatnější a naučí se s ním pracovat rychle, někomu to trvá déle. Vždycky se ale snažíme dbát na to, aby se u nás jak zaměstnanci, tak pacienti cítili dobře.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.