Ve Svitavské nemocnici dokončili první etapu rekonstrukce jednotek intenzivní péče

Ve Svitavské nemocnici dokončili první etapu rekonstrukce jednotek intenzivní péče
24. října 2022
Ve Svitavské nemocnici byla dokončena první etapa rekonstrukce intenzivní péče a ARO. Aktuálně prošlo modernizací anesteziologicko-resuscitační oddělení, jehož pacienti byli dočasně umístěni převážně do prostor chirurgické jednotky intenzivní péče.

„Nyní se upravuje interní JIP. Pro ni jsme na celou dobu rekonstrukce připravili náhradní prostory na chirurgickém oddělení v místě bývalého operačního sálu,“ upřesnil náměstek léčebné péče Svitavské nemocnice Pavel Kunčák.

Modernizace stávajících prostor umožní sdružení všech jednotek intenzivní péče do těsného sousedství. „Dosud se jednotky intenzivní péče nacházely na dvou různých místech. Naším cílem je jejich přesun na jedno patro. Díky tomu může zdravotnický personál sdílet specializované vybavení, čímž dochází k dalšímu zlepšení kvality poskytované péče,“ vysvětlil náměstek.

Rekonstrukce jde podle plánu

„Naší snahou je, aby dopady této rekonstrukce byly pro pacienty minimální a abychom zachovali vysokou kvalitu poskytované péče,“ ujistil Pavel Kunčák.

„Zatím jde stavba podle plánu. Dokončena by měla být začátkem příštího roku,“ řekl náměstek léčebné péče. „Stavba s sebou samozřejmě přináší určitá omezení. Děkujeme všem pacientům a návštěvníkům za pochopení i za to, že je respektují,“ dodal Pavel Kunčák.

Součástí projektu, který byl finančně podpořen z programu REACT EU, je nejen usnadnění logistiky přepravy pacientů na operační sály, ale také pořízení nového vybavení pro jednotky intenzivní péče, operační sály i laboratoře.

Další aktuality