Ve Svitavské nemocnici zahájili modernizaci psychiatrie

Ve Svitavské nemocnici zahájili modernizaci psychiatrie
3. července 2013
Zastaralý objekt svitavské psychiatrie projde v následujících osmnácti měsících významnou změnou. Ve středu 26. 6. předali zástupci Pardubického kraje stavební firmě staveniště a související prostory. Na základě projektu „Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení" zde na přelomu roku 2014 a 2015 vnikne moderní pavilon s vyšším počtem lůžek, který bude odpovídat soudobým potřebám akutní lůžkové péče. Projekt podpořili také odborníci z psychiatrické společnosti.

„Tento projekt je pro rozvoj krajského zdravotnictví mimořádně významný a nezbytný," uvedl hejtman Martin Netolický. Současný rozpočet projekt (po ukončeném výběrovém řízení na zhotovitele stavební části projektu) činí 112,4 mil Kč celkových výdajů s podílem finančních prostředků z prostředků EU ve výši 94,5 mil. Kč - vše včetně DPH.

Dodavatele na zhotovení veřejné zakázky

Modernizace a přístavby psychiatrického oddělení ve Svitavské nemocnici vybrala 7. 3. rada Pardubického kraje. Na základě doporučení výběrové komise se jím stalo sdružení „ESB – PRIMA psychiatrické oddělení Svitavy", které nabídlo cenu 78,3 milionů korun bez DPH.

Současné prostory oddělení jsou nevyhovující. Historická budova, v níž oddělení svitavské psychiatrie sídlí, je součástí bývalého kláštera Redemptoristů a i s přilehlým parkem je v majetku Pardubického kraje. Komplex, ve kterém má zázemí také ambulance pro plicní onemocnění, je včetně inženýrských sítí a výtahu v havarijním stavu. Přesvědčil se o tom před časem hejtman Martin Netolický. „Stav oddělení, kde se léčí pacienti s duševními poruchami, je zcela nevyhovující. Proto bude oddělení při rekonstrukci rozšířeno, aby zde mohla být poskytována ambulantní i lůžková péče s kapacitou odpovídající velikosti spádového území přesahující sto tisíc lidí," uvedl.

Statistika hovoří o tom, že více než polovina pacientů s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji je hospitalizována mimo tento kraj. Vedení nemocnice hledalo již 8 let možné finanční zdroje, jak situaci zlepšit.

Zlepšíme kvalitu života našich pacientů. Podle projektu bude psychiatrické oddělení v historickém areálu „červeného" kostela sv. Josefa rozvinuto do přístavby podlouhlého pavilonu. „Pavilon bude napojen na jižní fasádu současného objektu, který je svou orientací „východ – západ" rovnoběžkou kostela sv. Josefa. Logickým krokem bude uzavření nově vznikajícího komplexu pergolou, která bude mít nejen estetickou funkci; představuje i optický předěl mezi soukromým a poloveřejným prostorem parku," upřesňuje předseda představenstva Svitavské nemocnice Pavel Havíř, bývalý ředitel nemocnice. Zdůrazňuje, že prostředí významným způsobem ovlivňuje průběh léčby.

„Chceme proto zlepšit také kvalitu života našich pacientů. Naším cílem je komplexní psychiatrická péče zahrnující krizovou intervenci, léčbu ústavní, ambulantní, i formou stacionáře a psychoterapeutických skupin."

Péče bude zachována i v době přestavby. Lůžkové psychiatrické oddělení a plicní ambulance, které sídlí v rekonstruované budově, zůstanou až do podzimu 2013 v původních prostorách. „Poté je přesuneme do náhradních prostor ve druhém patře budovy rehabilitace, které nyní stavebně upravujeme," upřesnil ředitel Pavel Kunčák, podle kterého se v první fázi začne stavět nový pavilon. Teprve poté začnou opravy stávající budovy.

Po dobu rekonstrukce bude mít oddělení stejnou kapacitu, pouze bude dočasně přesunuto do jiných prostor. Také ambulantní péče bude stále fungovat.

Ambulance psychiatrie již byla přesunuta do prostor TRN – plicní ambulance. Zatím tedy sídlí ve stejné budově, je ale přístupná z druhé strany. „Vše bude průběžně viditelně značeno a doplněno navigací. Bude záviset na dohodě se zhotovitelem stavby, kudy nás do opravované budovy bude pouštět podle postupu prací. Pacientům a klientům se omlouváme za případné komplikace," řekl ředitel Kunčák.

Zdenka Hanyšová Celá

Další aktuality