Zranění z hromadné nehody v Hřebečském tunelu byli cvičně ošetřeni

Zranění z hromadné nehody v Hřebečském tunelu byli cvičně ošetřeni
17. října 2018
Do Litomyšlské i Svitavské nemocnice bylo během taktického cvičení postupně přijato celkem osm osob, které na místě nehody přetřídily složky Integrovaného záchranného systému a postupně je převezly do nemocnic k vyšetření.

Je slunečné říjnové dopoledne, autobus se 40 cestujícími překonává Hřebečský tunel mezi Svitavami a Moravskou Třebovou, když se náhle střetne s protijedoucím vozidlem. Na místě nastává panika, řada osob je těžce, středně těžce i lehce raněných a tunel je beznadějně zablokovaný. Z autobusu se ozývá křik a pláč. V deset hodin a deset minut přichází první hovor na dispečink záchranky a začíná akce, během níž musejí všechny složky Integrovaného záchranného systému vyprostit osoby z vozidel, postarat se o raněné, převést je do blízkých nemocnic, zabezpečit prostor, a především spolu bezproblémově komunikovat.

Zhruba takový byl plán taktického cvičení, které se uskutečnilo 16. října 2018 a jehož cílem bylo ověření Traumatologického plánu Pardubického kraje. Předpokládaný počet raněných aktivoval Traumatologické plány ve Svitavské a Litomyšlské nemocnici, kde se personál začal okamžitě připravovat na jejich příjezd.

Během několika minut byli připraveni lékaři i sestry do plné pohotovosti. Ve vstupní hale bylo postaveno improvizované stanoviště pro zdravotníky, jejichž úkolem bylo převzít od pracovníků Zdravotnické záchranné služby pacienta a převézt jej na příslušné oddělení.

Už během přípravy na příjezd raněných pacientů proto museli koordinátoři zjistit a mít přehled o aktuálním počtu volných lůžek na jednotlivých odděleních, o zásobách krevních skupin na místním transfuzním oddělení i o kapacitě operačních sálů, na kterých by se v případě nouze odsouvaly plánované operace. Pro přijíždějící pacienty bylo ve vstupním prostoru nemocnice připraveno lůžko i vozíky pro převoz na vyšetření, aby se zamezilo časovým prodlevám.

Na co musí být personál nemocnic připraven?

Běžný pacient se při příchodu do nemocnice „už ve dveřích“ prokazuje kartičkou zdravotní pojišťovny, která je nutná k jeho identifikaci a zavedení do nemocničního systému. Při krizových situacích není samozřejmě čas ani možnost hledat osobní doklady, vždyť může jít o minuty. Pacient tak dostane identifikační náramek s číslem, které mu je dočasně přiděleno, než se podaří zjistit jeho údaje. Kromě zátěžového testu zdravotního personálu, během kterého se prověřuje organizace práce i psychická odolnost při řešení krizové situace, se při cvičení sleduje i práce dalších složek v nemocnici, které jsou do trauma plánu nemocnic zapojeny. Spadá sem například organizace příjezdu sanitek a omezení pohybu vozidel po areálu nemocnice, kontaktování všech zainteresovaných osob napříč společností Nemocnice Pardubického kraje a testování interního informačního systému na hlášení krizových událostí SOS Nemo.

Do Svitavské a Litomyšlské nemocnice bylo nakonec v rámci cvičení „TUNEL 2018“ převezeno osm pacientů, čtyři do Svitavské a čtyři do Litomyšlské nemocnice. „Náš personál byl připraven, všechno proběhlo z našeho pohledu v pořádku. Očekávali jsme vyšší počet pacientů-figurantů, abychom si vyzkoušeli opravdový nápor na organizaci. Určitě tento požadavek uvedu jako podnět pro další plánovaná cvičení v budoucnu,“ uvedl Josef Vamberský, bezpečnostní a krizový manažer Nemocnice Pardubického kraje.

Další aktuality