Aktuality

Nemocnice se v lednu postupně vrátí do běžného režimu

Nemocnice se v lednu postupně vrátí do běžného režimu

29. prosince 2023

Všech pět krajských nemocnic se v průběhu ledna postupně vrátí k běžnému režimu. Kolektivní vyjednávání o podobě nové kolektivní smlouvy sice zatím ukončené není, vedení se však podařilo s odborovými organizacemi domluvit na dodatku ke stávající kolektivní smlouvě a zakotvit do vnitřního dokumentu institut 24hodinové přítomnosti na pracovišti, tak jak to vyžaduje novelizovaný zákoník práce.