LP A-01 Předmluva

 LP B-02 Základní informace o laboratoři

 LP B-03 Zaměření laboratoře

 LP B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště

 LP B-05 Organizace laboratoře, členění...

 LP B-06 Spektrum nabízených služeb

 LP B-07 Popis nabízených služeb

 LP C-01 Manuál pro odběry vz. -základní info.

 LP C-02 Požadavkové listy (žádanky)

 LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

 LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření

 LP C-05 Používaný odběrový systém

 LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením

 LP C-07 Identifikace pac. na žádance a vzorku

 LP C-08 Odběr vzorku

 LP C-09 Množství vzorku

 LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabil.

 LP C-11 Základní informace k bezpečnosti

 LP C-12 Informace k dopravě vzorků

 

 LP D-01 Příjem žádanek a vzorků

 LP D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vz.

 LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vz

 LP E-01 Hlášení výsledků v krit. intervalech

 LP E-02 Informace o formách vydávání výsledků

 LP E-03 Vydávání předběžných výsledků

 LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům

 LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

 LP E-06 Změny výsledků a nálezů

 LP E-07 Int. od dodání vzorku k vydání výsl.

 LP E-08 Konzultační činnost laboratoře

 LP E-09 Způsob řešení stížností

 LP E-10 Vydávání potřeb laboratoří

 LP E-11 Archivace

 LP F-01 Seznam laboratorních metod

 

 

 

Platnost do: 11/2021