Pracovní workshop – Úprava parku před psychiatrii

20.
únor 2023
16:30 hod.

místo konání

Kulturní centrum Fabrika, Aula 3. NP, Svitavy

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zveme vás na pracovní workshop k plánovanému projektu Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Svitavské nemocnice – úprava parku před psychiatrií, který se bude konat 20. února v kulturním centru Fabrika ve Svitavách. 

Hlavní téma setkání bude diskuze nad mapou areálu parku u pavilonu psychiatrie (hodnoty, problémy, potřeby) 

Vaše názory mohou ovlivnit novou podobu otevřeného prostoru areálu při zádávání projektové či architektonické soutěže.