VIII. demonstrační kurz a seminář Plastiky boltců

25.-26.
říjen 2022
00:00 hod.

místo konání

Svitavská nemocnice

Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Svitavská nemocnice, Pardubická nemocnice, Klinika dětské ORL LF MU a FN Brno, Oddělení dětské plastické chirugie KDCHOT LF MU a FN Brno, Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pořádají VIII. demonstrační kurz a seminář Plastiky boltců

Kurz se uskuteční 25. – 26. října v prostorách Svitavské nemocnice. 

Více informací včetně programu naleznete níže v dokumentech ke stažení.

Kapacita kurzu je omezena.