O Svitavské nemocnici

Svitavská nemocnice má přes 300 lůžek, téměř 640 zaměstnanců, ročně ošetří zhruba 135 tisíc pacientů a provede více než 3,3 tisíce operací.

Nemocnice disponuje 17 odděleními, akutní lůžkovou péči poskytuje na ARO, ORL a LDN a dále na dětském a novorozeneckém, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém, interním, urologickém a psychiatrickém oddělení. To sídlí v historické budově bývalého kláštera, která byla zrekonstruována v roce 2015, a v její navazující moderní přístavbě.