Centrální operační sály

Centrální operační sály

Kancelář
+420 461 569 283

Oddělení Centrálních operačních sálů Svitavské nemocnice bylo uvedeno do provozu v roce 2004. Oddělení splňuje všechny technické požadavky, a tím vytváří nejlepší podmínky pro splnění všech hygienických požadavků provozu.

Operační sály jsou stavebně i organizačně odděleny od ostatního provozu nemocnice. Vstup na ně je možný jen přes filtry. Překlad pacienta se provádí překladovým zařízením. Pacient je tak šetrně přeložen z lůžka přímo na pojízdnou desku operačního stolu.

Na operačních sálech pracuje tým pracovníků na vysoké profesionální úrovni. Zajišťují kvalitní provedení i těch nejsložitějších operací všech operačních oborů Svitavské nemocnice. Operační sály jsou vybaveny moderními přístroji vysoké technické úrovně, které jsou průběžně obměňovány.

Vedení a kancelář