Za reklamaci se považuje:

  • poškozený zdravotnický prostředek;
  • poškozený obal;
  • nesprávně sesetovaný zdravotnický prostředek;
  • chybějící zdravotnický prostředek;
  • nadbytečný zdravotnický prostředek;
  • nesprávně označený zdravotnický prostředek;
  • chybějící údaje o sterilizaci na obalu.

Reklamace lze podat do 2 dnů po obdržení vysterilizovaného materiálu. Termín vyřízení reklamace je 7 dnů. V tomto termínu obdrží zákazník telefonickou informaci o řešení reklamace. Není-li možné reklamaci vyřešit ve stanoveném termínu, musí být o této skutečnosti informován zákazník a musí mu být oznámen předpokládaný konečný termín řešení.

Reklamaci lze podat telefonicky na telefonní číslo +420 461 569 421 v pracovní době centrální sterilizace nebo písemně e-mailem na anna.libichova@nempk.cz.

Každá reklamace je evidována v reklamačním protokolu. Vedoucí zaměstnanec centrální sterilizace je odpovědný za evidenci a vyřízení reklamace.