Dětské a novorozenecké oddělení

Dětské a novorozenecké oddělení

Dětské oddělení Svitavské nemocnice zajišťuje kompletní diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči pro děti od narození do 18 let a dále pro mladé dospělé do 19 let, pokud jsou registrováni u praktického lékaře pro děti a dorost. Při potřebě specializovaných vyšetření či péči o těžce nemocné děti spolupracujeme s dětskými klinikami v Hradci Králové, Brně a Praze. Od roku 2006 máme akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro vzdělávání lékařů v oboru dětského lékařství.

Novorozenecké oddělení Svitavské nemocnice má 14 lůžek, samozřejmostí je trvalý pobyt dítěte u matky. Zajišťujeme péči o fyziologické novorozence, děti narozené v termínu bez závažných poruch poporodní adaptace či známek onemocnění. Během pobytu v nemocnici se u dětí provádí:

  • ultrazvukové vyšetření kyčlí,
  • ultrazvukové vyšetření ledvin,
  • screeningová vyšetření (vyšetření očí k vyloučení vrozené katarakty, vyšetření sluchu metodou otoakustických emisí a vyšetření metabolických vad, vyšetření ke včasné diagnostice kritických srdečních vývojových vad (CCHD).

Věnujeme maximální snahu propagaci, podpoře a ochraně kojení dětí jak v porodnici, tak na dětském oddělení. Lékaři a sestry novorozeneckého oddělení přednášejí na těhotenských kurzech pro nastávající maminky a seznamují je s výhodami kojení a základní péčí o novorozence. O tyto kurzy je velký zájem a jsou velkou měrou navštěvovány i otci. S problémy při kojení pomohou maminkám lékaři a sestry, kteří jsou v této problematice pravidelně školeni. Pokud musí být dítě dokrmováno, používáme jako prevenci vzniku alergií pasterizované ženské mléko.

V rámci prevence problémů s kojením, po náležitém poučení a výlučně se souhlasem maminky, provádíme v případě potřeby rozrušení podjazykové uzdičky novorozenců. Uvedený výkon provádíme po předešlé telefonické domluvě a objednání i ambulantně.

Jsme držiteli titulu Baby Friendly Hospital.

Vedení a kancelář