Na interním lůžkovém oddělení Svitavské nemocnice jsou hospitalizováni pacienti, kteří jsou převzati do péče od ambulantních nebo praktických lékařů, přeloženi z jiných lůžkových oddělení nebo po zlepšení stavu přeloženi z JIP.

Léčíme pacienty s onemocněním: 

 • srdce,
 • mozku a cév,
 • cukrovkou a jejími komplikacemi,
 • zažívacího traktu,
 • ledvin a močového ústrojí,
 • endokrinními a hematologickými nemocemi,
 • dýchacího ústrojí např. se zánětem plic, obstrukční bronchopulmonální chorobou, s astmatem,
 • nemocemi pohybového aparátu,
 • alergickými exantémy,
 • nádorovým postižením nejrůznějších orgánů.

Jednotka intenzivní péče (JIP) interního oddělení pečuje o pacienty v kritickém stavu. Ošetřujeme zde pacienty s onemocněními:

 • akutní koronární syndrom včetně infarktu myokardu a nestabilní angíny pectoris,
 • srdeční arytmie, které ohrožují pacienta na životě,
 • těžké cévní mozkové příhody,
 • pacienty s dušností a kolapsy nejrůznější etiologie,
 • pacienty s metabolickými onemocněními v pokročilém stadiu,
 • pacienty se selháváním důležitých orgánů,
 • komplikované stavy po kardiopulmonální resuscitaci a všechny pacienty v těžkém stavu s ohrožením života a v bezvědomí, pokud nejsou indikováni k léčbě na oddělení ARO.

Vedoucí lékař

MUDr. Martin Hrubý

staniční sestra

Jana Kumhalová

umístění

budova B, 2. patro

telefon

+420 461 569 331

Informace pro návštěvy

Návštěvní hodiny jsou od pondělí do soboty v čase 15.30–16.30. V neděli a ve svátky jsou návštěvní hodiny prodlouženy na 13.00–15.00.


Ostatní informace

Pacienti mají na standardním lůžkovém oddělení k dispozici jídelnu s televizorem, televizní přijímače jsou i na pokojích. Dále je zde možnost bezplatného připojení k internetu prostřednictvím wifi. Nadstandardní pokoj není k dispozici.

Vedoucí lékař

MUDr. Zdeněk Borek

staniční sestra

Naděžda Chlupová

umístění

budova B, 1. patro

telefon

+420 461 569 328

Informace pro návštěvy

Návštěvní hodiny jsou od pondělí do soboty v čase 15.30–16.30. V neděli a ve svátky jsou návštěvní hodiny prodlouženy na 13.00–15.00.


Ostatní informace

Pacienti mají na standardním lůžkovém oddělení k dispozici jídelnu s televizorem, televizní přijímače jsou i na pokojích. Dále je zde možnost bezplatného připojení k internetu prostřednictvím wifi. Nadstandardní pokoj není k dispozici.

Vedoucí lékař

MUDr. Pavel Ingr

staniční sestra

Petra Pešlová

umístění

budova A, 1. patro

telefon

+420 461 569 125 , +420 461 569 347

Informace pro návštěvy

Návštěvní hodiny jsou od pondělí do soboty v čase 15.30–17.00. V neděli a ve svátky 13.00–15.00. V jiných časech lze návštěvu uskutečnit po předchozí domluvě s ošetřujícím personálem.