Ošetřující personál Léčebny dlouhodobě nemocných ve Svitavské nemocnici využívá moderní způsoby ošetřování, prevence a pomoci pacientům ve všech základních potřebách. Naší snahou je významně zlepšit fyzické a psychické schopnosti nemocných, nácvik sebeobsluhy, soběstačnosti, zlepšení kvality života a dosáhnout návratu do domácího prostředí. Zvýšená pozornost je na oddělení věnovaná pacientům v paliativní péči, tedy pacientům v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob. Snahou všech členů ošetřovatelského personálu je, aby spolu s rodinami zajistili pro tyto nemocné lidské a důstojné poslední dny, prožité se svými blízkými.

Součástí péče o pacienty je i jejich zajištění po stránce sociální. Sociální pracovnice poskytuje poradenství, a pokud pacient nemá dostatečné sociální zázemí a jeho zdravotní stav je stabilizován, napomáhá příbuzným s jeho umístěním v některém sociálním zařízení nebo domově pro seniory. O délce pobytu na oddělení LDN, které disponuje 23 lůžky, rozhoduje vždy zdravotní stav pacienta a rozhodnutí ošetřujícího lékaře.

Poskytovaná je také klinická pastorační péče. V rámci kontinuálního zvyšování kvality se využívá v ošetřovatelské péči u vhodných pacientů koncept bazální stimulace. Dále je na oddělení zavedený dobrovolnický program.

Vedoucí lékař

MUDr. Libuše Bayerová

staniční sestra

Alena Petrželová

umístění

budova D, 2. patro

telefon

+420 461 569 336

Informace pro návštěvy

Návštěvní doba na LDN je ve všední dny a soboty v čase 15.30–16.30 hodin, neděle a svátky 13.00–15.00 hodin.

V jiných časech lze návštěvu uskutečnit po předchozí domluvě s ošetřujícím personálem.