Na patologicko-anatomickém oddělení se stanovuje nebo ověřuje diagnóza ze vzorků získaných z lidského organismu. Tato diagnóza podstatně ovliňuje léčebné postupy. Výsledky laboratorních vyšetření pomáhají lékařům při stanovení diagnózy, posouzení zdravotního stavu pacienta a sledování terapie.

Prováděné metody:

  1. Biopsie – tj. vyšetření vzorků tkání a orgánů získaných excizí, punkcí, kyretáží, operací orientační diagnózy.
  2. Peroperační biopsie – vyšetření zmrazené tkáně odebrané během operace k rychlému stanovení orientační diagnózy.
  3. Cytologie – tj. diagnostické vyšetření buněk získaných stěrem z povrchu, z tělních tekutin, výplachem dutých orgánů a punkcí tělních tekutin, cyst a orgánů.

Další metodou je pitva, která slouží k ověření nebo stanovení diagnózy smrti u zemřelých osob. Diagnostické služby poskytujeme pro lůžkovou a ambulantní část Svitavské nemocnice a pro privátní ambulance odborných lékařů.

Vedení a kancelář