Biochemie
Umístění

budova B, 3. patro

Oddělení klinické biochemie provádí základní a vybraná speciální vyšetření biologického materiálu za použití moderních biochemických a imunochemických analyzátorů. V současné době je vyšetřováno více než 120 biochemických markerů.

Poskytujeme konzultační služby v oblasti klinické biochemie, podílíme se na interpretaci laboratorních analýz v oblasti prevence, diagnostiky a monitorování chorobných stavů. Máme zavedený komplexní a bezpečný přístup k datům žadatelů o laboratorní služby. Poskytujeme i související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním. V laboratoři je kladen velký důraz na kvalitu námi poskytovaných služeb.

Máme zavedený systém managementu kvality odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 15189:2013. Účastníme se externího hodnocení kvality a úspěšně plníme podmínky auditů, které jsou prováděny Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře (NASKL), pro odbornost 801.

Pracujeme v nepřetržitém 24hodinovém provozu.

Spektrum poskytované péče

  • základní biochemická a imunologická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč)
  • vybraná speciální vyšetření potu a stolice
  • základní toxikologické vyšetření moče
  • specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, kostních markerů, lékových koncentrací, proteinových frakcí atd.)
  • konzultační služby v oblasti klinické biochemie
  • vyšetření pro veterinární účely
  • vyšetření pro samoplátce
  • komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému

Vedení a kancelář