Chirurgické oddělení Svitavské nemocnice zajišťuje komplexní péči o ambulantní i hospitalizované nemocné po dobu 24 hodin denně. Naší snahou je dodržovat trend přechodu od operačních výkonů směrem k šetrnějším, (miniinvazívním řešením) – laparoskopickým výkonům. Tato operační technika je pro pacienta méně zatěžující a umožňuje rychlejší rekonvalescenci po výkonu. Běžně provádíme laparoskopicky většinu operací žlučníku, tříselných kýl, „slepého střeva“ a revizí břicha s rozrušováním srůstů. Spektrum výkonů rozšiřujeme o střevní resekce.

Přístrojově, materiálově i personálně jsme dobře vybaveni k tomu, abychom mohli provádět plné spektrum operativy, tzn. akutní i plánované výkony všeobecné chirurgie včetně operací traumatologických. K dispozici máme kromě klasických operačních nástrojů i některé novinky. Provádíme například rutinně peroperační detekci sentinelové uzliny při operacích prsu. Při nádorech prsu prověřujeme a hledáme místa, kde by mohly být metastázy (sekundární ložiska nádoru), což přináší větší kvalitu života onkologicky nemocným. Dále je při výkonech běžně používán harmonický skalpel a také moderní přístroj pro uzavírání cév a protínání tkání LigaSure. Rozšířeno bylo i spektrum péče v oblasti úrazové chirurgie o nové moderní techniky a implantáty.

Vedení a kancelář