Chirurgické oddělení je umístěno v prvním patře hlavní budovy vpravo, má 41 standardních lůžek. Sestry se společně s lékaři starají o pacienty modelem skupinové péče, což znamená, že každý tým ošetřuje „svoji“ skupinu pacientů a může tedy lépe a individuálněji reagovat na potřeby jednotlivých pacientů.

Chirurgická intenzivní péče je umístěna v budově A, v 1. patře.  Má 4 lůžka, z toho jedno se nachází v samostatném boxu. Jsou zde hospitalizováni pacienti po náročných chirurgických, urologických, ORL a gynekologických operacích nebo pacienti s přidruženými chorobami, které mohou pooperační průběh zkomplikovat. Dále jsou zde hospitalizováni pacienti, u kterých může dojít k selhání základních životních funkcí v důsledku jejich aktuálního onemocnění i pacienti po úrazech, jež vyžadují kontinuální měření základních životních funkcí (pokud nejsou indikováni k léčbě na oddělení ARO).

staniční sestra

Renata Hertlová

telefon

+420 461 569 247 , +420 461 569 323

Informace pro návštěvy

Návštěvní hodiny jsou od pondělí do soboty v čase 15.30–16.30. V neděli a ve svátky jsou návštěvní hodiny prodlouženy na 13.00–15.00. Mimo tyto hodiny po domluvě se sloužícím lékařem.


Vedoucí lékař

Kateryna Matsko

staniční sestra

Bc. Dana Závodníková

umístění

budova A, 1. patro

telefon

+420 461 569 271

Informace pro návštěvy

Po–So 15.30–17.00
Ne a svátky 13.00–15.00
V jiných časech lze návštěvu uskutečnit po předchozí domluvě.