Gynekologické oddělení je součástí gynekologicko-porodnického oddělení Svitavské nemocnice. Staráme se o ženy s onemocněními, která vyžadují jak konzervativní, tak operační léčbu. Oddělení disponuje moderním přístrojovým vybavením a je schopno zajistit operační intenzivní režim v rámci centrálních operačních sálů. Při operační léčbě je dosahováno efektivních výsledků využitím miniinvazivní laparoskopické chirurgie. Kombinací laparoskopické a vaginální operativy se zkracuje nutná délka hospitalizace a rekonvalescence a snižuje se míra rizika operačních komplikací.

Gynekologické operace se provádějí v pavilonu akutní medicíny na centrálních operačních sálech. Při péči o onkogynekologické pacientky úzce spolupracujeme s Onkogynekologickým centrem Pardubické nemocnice. 

Vedení a kancelář